Indywidualne
podejście i empatia

Kinga Gawor
początek cytatu

Oferujemy pełne empatii i indywidulanego podejścia usługi podczas prowadzenia spraw rozwodowych klientów

koniec cytatu

Rozwód cywilny można orzec, jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd orzekając rozwód może orzec, który z małżonków ponosi winę za rozkład. Jeżeli oboje małżonkowie zgadzają się na rozwód, wówczas sąd zaniecha orzekania o winie.

 

obrazek

Jak długo?

obrazek

Koszt

obrazek

Cennik

obrazek

Wina

obrazek

Dzieci

obrazek

Co potrzebuję ?

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

Długość postępowania w sprawie rozwodowej uzależniona jest od wielu czynników. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie trwają najkrócej i najczęściej kończą się na pierwszej rozprawie. Prowadziliśmy sprawy, gdzie wyrok rozwodowy zapadł w ok. 3- 4 miesiące po złożeniu pozwu. Po wniesieniu pozwu klient czeka na wyznaczenie pierwszej rozprawy. Okres ten średnio wynosi od 3 do 6 miesięcy. Sprawy z orzekaniem o winie trwają zdecydowanie dłużej. Sprawy, w których strony przedstawiają liczne dowody celem wykazania winy przeciwnika mogą trwać wiele miesięcy, a nawet kilka lat.

Ile kosztuje rozwód?

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. W razie zakończenia sprawy o rozwód bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca powodowi kwotę 300 zł z uiszczonych 600 zł, zaś pozwany zobowiązany jest zwrócić powodowi na jego wniosek kwotę 150 zł. Wtedy koszt rozwodu wynosi dla każdej ze stron po 150 zł.

Koszt prowadzenia sprawy o rozwód może być różny i zależy od wielu czynników, m.in. od długości trwania sprawy, ilości rozpraw itd. Koszt reprezentacji w sprawie o rozwód w naszej Kancelarii wynosi od 1300 zł + 23% VAT. Cena ta obejmuje przygotowanie pozwu/odpowiedzi na pozew, przygotowanie strony do rozprawy oraz reprezentację strony na rozprawie. Ostateczną wycenę usługi podajemy na pierwszym spotkaniu z klientem.

Koszt prostej sprawy

Prosta sprawa oznacza przypadek rozwodu bez orzekania o winie, gdy małżonkowie:
- nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci,
- żaden z nich nie żąda alimentów,
- obydwoje chcą rozwodu bez orzekania o winie,
- nie mieszkają we wspólnym lokalu lub uzgodnili zasady korzystania ze wspólnego lokalu po rozwodzie.
Koszt reprezentacji w takiej sprawie wynosi 1300 zł + 23% VAT.

Kiedy żądać orzekania o winie współmałżonka?

Orzekanie o winie w sprawach o rozwód ma znaczenie w zakresie późniejszych ewentualnych żądań alimentacyjnych między byłymi współmałżonkami. W przypadku orzeczenia przez sąd o wyłącznej winie jednego z małżonków powstaje daleko idąca konsekwencja w postaci możliwości żądania przez małżonka niewinnego alimentów.

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o istotnych sprawach dotyczących małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków. Ustala wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka, a także rozstrzyga kwestie związane z władzą rodzicielską. Określa z którym z małżonków dziecko pozostanie oraz jak będą wyglądały kontakty drugiego małżonka z dzieckiem.

Dokumenty potrzebne do rozwodu to odpis aktu małżeństwa i odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków. Dokumenty te powinny zostać załączone do pozwu w oryginale. Jeśli macie dzieci, będziesz musiał wykazać swoje zarobki. Z tego przygotuj sobie kopię dokumentu PIT-11 za poprzedni rok oraz zaświadczenie o zarobkach za okres ostatnich sześciu miesięcy. Ponadto do rozwodu potrzebne są dokumenty, którymi strona chce coś udowodnić w procesie.