Rejestracja rozwodu zagranicznego w Polsce  

Data dodania: 24.02.2024

 

rejestracja rozwodu zagranicznego w polsce
fot. pixabay

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii rejestracja rozwodu zagranicznego w Polsce. Dowiesz się tutaj, kiedy wystarczy rejestracja zagranicznego rozwodu w Polsce, a kiedy konieczne będzie jego uznanie.

Rejestracja rozwodu zagranicznego w Polsce

Zagraniczny rozwód powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w polskim akcie małżeństwa. Zatem, jeżeli rozwiodłeś się za granicą, to nie ominie Cię obowiązek przeprowadzenia formalności także w Polsce. Zakres formalności zależy od tego, w jakim państwie się rozwiodłeś oraz od daty rozwodu. Sankcja za niedopełnienie formalności związanych z uznaniem zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce jest surowa. Mianowicie jest nią brak możliwości zawarcia w Polsce kolejnego małżeństwa.

Kiedy wystarczy rejestracja rozwodu w urzędzie stanu cywilnego?

-Rozwód w państwie należącym do UE

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. są uznawane automatycznie w Polsce, wystarczy przeprowadzić proces rejestracji rozwodu w urzędzie stanu cywilnego.

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw członkowskich. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r.

 

-Rozwód w państwie nienależącym do UE

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw nienależących do Unii Europejskiej od 1 lipca 2009 r. są uznawane automatycznie w Polsce, wystarczy przeprowadzić proces rejestracji rozwodu w urzędzie stanu cywilnego.

 

Kiedy konieczne będzie uznanie rozwodu przez sąd?

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej  przed 1 maja 2004 r. lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 r. mogą zostać uznane w Polsce pod warunkiem przeprowadzenia postępowania o uznanie wyroku zagranicznego przed sądem w Polsce. Uznanie takiego wyroku przez sąd polski jest niezbędne do jego skuteczności na obszarze Polski.

 

Rejestracja rozwodu zagranicznego w Polsce

Reasumując, jeżeli rozwiodłeś się w Irlandii w 2015 r., to  powinieneś przeprowadzić procedurę rejestracji rozwodu w polskim urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli natomiast rozwiodłeś się w Irlandii w 2003 r., to wówczas konieczne będzie uznanie wyroku rozwodowego przez sąd polski.

Jeśli natomiast rozwiodłeś się w USA w 2013 r., to wystarczy przeprowadzenie procedury rejestracji rozwodu w Polsce. A jeśli rozwiodłeś się w USA w 2008 r., to nie ominie Cię procedura uznania wyroku rozwodowego przed polskim sądem.

 

Odmowa rejestracji?

Kiedy kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić rejestracji zagranicznego wyroku rozwodowego wydanego przez sąd państwa należącego do Unii Europejskiej?

Takie przypadki normuje art. 22  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczącego  jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Przepis ten dopuszcza odmowę uznania orzeczenia dotyczącego rozwodu w czterech sytuacjach:
– jeżeli takie uznanie jest oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym państwa członkowskiego, w którym wystąpiono o uznanie;
– jeżeli zostało wydane zaocznie, a stronie przeciwnej nie doręczono pisma wszczynającego postępowanie lub pisma równorzędnego, w czasie i w sposób umożliwiający jej przygotowanie obrony, chyba że zostanie ustalone, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem;
– jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym w postępowaniu między tymi samymi stronami w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie;
– jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim między tymi samymi stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki niezbędne do jego uznania w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie.

 

Rejestracja rozwodu zagranicznego w Polsce – sprawę załatwisz zdalnie

Gawor Kancelaria Prawna przeprowadza procedurę rejestracji zagranicznych rozwodów w Polsce dla klientów mieszkających na całym świecie. Rejestrujemy rozwody zagraniczne w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce.

W ramach usługi prawnicy analizują wyrok rozwodowy pod kątem tego, czy spełnia kryteria rejestracji w Polsce, a następnie wszczynają dla klienta procedurę rejestracji w polskim urzędzie stanu cywilnego. Listę urzędów stanu cywilnego znajdziesz tutaj.

Aby zarejestrować zagraniczny rozwód w Polsce nie musisz przyjeżdżać do Polski. Wystarczy, że udzielisz nam pełnomocnictwa, a my załatwimy za Ciebie wszystkie formalności;)

 

Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów, umów się z nami na konsultację przez skype (gdy mieszkasz za granicą) lub w jednym z naszych biur.

 

Więcej informacji o tym, jak zarejestrować zagraniczny rozwód w  Polsce uzyskasz tutaj: Jak zarejestrować zagraniczny rozwód w Polsce.

 

Powiązane materiały wideo

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.