Polityka prywatności

Witaj w Polityce Prywatności naszej kancelarii.

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w sytuacjach, gdy:

 • odwiedzasz stronę www.gaworkancelaria.pl, w tym każdą z jej podstron (dalej strona ta oraz jej podstrony łącznie zwane są „Stroną”),
 • kontaktujesz się z nami, w tym za pomocą formularza kontaktowego na Stronie, osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą aplikacji WhatsApp,
 • jesteś subskrybentem naszego newslettera.
 1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Gawor Kancelaria Prawna Kinga Gaworz siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zakopiańska 238/5, 30-435, Kraków (dalej jako: „Administrator”).

1.2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą wiadomości e-mail: biuro@gaworkancelaria.pl.

 1. Jaki jest cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne?

2.1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

 • odpowiedzi na wiadomości kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych, bądź na wiadomości wysłane na nasze dane kontaktowe (wiadomość email, sms, WhatsApp) – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • poprawy jej funkcjonowania Strony i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • wysyłki newslettera – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian przepisów, działalności Kancelarii, w tym organizowanych webinarów i live’ów. Wyraziłeś swoje zainteresowanie tymi informacjami poprzez zapisanie się na nasz newsletter.
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać w oparciu o Twoją zgodę (od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania),
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii oraz poszczególnych radcach prawnych i adwokatach świadczących w jej ramach usługi– w oparciu o przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki, w tym regulujących świadczenie usług przez radców prawnych oraz adwokatów oraz ich obowiązki wobec klientów, samorządu zawodowego lub władz publicznych,
 • archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych –w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.
 1. Zakres przetwarzania Twoich danych, gdy się z nami kontaktujesz

W przypadku, gdy z się z nami kontaktujesz za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach marketingowych, czy gdy jesteś klientem Kancelarii), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej Stronie), bądź które posiadamy w związku z łączącą nas relacją lub zebraliśmy z powszechnie dostępnych źródeł. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, to jest w celu:

 • odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich,
 • archiwizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych).
 1. Zakres przetwarzania Twoich danych, gdy korzystasz z naszej Strony 

W przypadku, gdy korzystasz z naszej Strony zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, dokonane wybory w zakresie cookies, czy sposób korzystania ze Strony. W większości przypadków nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej Stronie), stać się one mogą dla nas Twoimi danymi osobowymi. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas,  a to w szczególności:

 1. zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze Strony,
 2. dostosowania sposobu, w jaki Strona jest wyświetlana i jej personalizacji,
 3. analizy zachowania na Stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami.
 4. Jaki jest okres przetwarzania danych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

 • do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt,
 • do celów wysyłki newslettera – do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaniemy wydawać newsletter,
 • do celów marketingowych – przez czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona,
 • do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń,
 • do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Kancelarię w sposób prawidłowy,
 • do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu
 • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji w Kancelaria.

Jednakże każdorazowo Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes), albo nie dłużej niż do wycofania Twojej zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania danych.

 1. Kto jest odbiorcą danych?

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, księgowości, komunikacji elektronicznej, hostingu danych, marketingu, rekrutacji,),
 • podmiotom powiązanym z Kancelarią w szczególności podwykonawcom Kancelarii,
 • odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
 • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych podmiotów.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

 1. Łącza do stron podmiotów trzecich

Na Stronie zamieszczone są łącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. W stosunku do osób odwiedzających te strony obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.

 1. Wtyczki mediów społecznościowych

Na Stronie zamieszczone są wtyczki mediów społecznościowych. Korzystając ze Strony adres IP Twojego urządzenia oraz identyfikator przeglądarki, którą używasz przekazywane są do dostawców tych mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Naciśnięcie na wtyczki mediów społecznościowych dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać inne dane z Twojego urządzenia. Zwróć uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Więcej informacji odnośnie do celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione Twoje dane osobowe, w tym jakie przysługują Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności znajdziesz bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

 1. Jakie masz prawa?

Przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 • Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
 • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami za pomocą naszych danych kontaktowych. 

Jednakże zwracamy uwagę, że w niektórych sytuacjach skorzystanie z ww. praw może nie być możliwe, w tym w szczególności w przypadku danych osobowych pozyskanych i przetwarzanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej lub w związku z obowiązującą radców prawnych i adwokatów tajemnicą zawodową.

 1. Polityka polików cookies

1. Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Cookies pozwalają Administratorowi:
1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony,
2. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony,
3. ulepszać funkcje dostępne na Stronie,
4. korzystać z narzędzi analitycznych,
5. korzystać z narzędzi marketingowych,

2. Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez Administratora plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

3. Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Administrator używa ich w celu prawidłowego działania Strony.

4.Kod Google Analytics

Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony, czas spędzony na Stronie, odwiedzone podstrony etc. Administrator korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

5.Piksel konwersji Facebooka

Administrator korzysta z narzędzi marketingowych firmy Facebook, by kierować do użytkownika reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie Strony narzędzie Pixel udostępniane przez Facebook, który zapamiętuje odwiedziny użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

6.Współadministrowanie

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Kinga Gawor prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gawor Kancelaria Prawna Kinga Gawor, ul. Zakopiańska 238/5, 30-435 Krakow, NIP 6821582012, email: biuro@gaworkancelaria.pl zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. 

7.Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika.

 1. Zmiana Polityki Prywatności 

1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana przez Administratora i w razie potrzeby zmieniana.
2. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 08.04.2024 r.

NOTA PRAWNA

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały na Stronie zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w konkretnej sprawie. Gawor Kancelaria Prawna nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej w sprawach odnoszących się do ich praw i obowiązków.