Jak zarejestrować zagraniczny rozwód w Polsce

Data dodania: 23.02.2024

Jak przebiega rejestracja zagranicznego rozwodu?

Ile trwa procedura?

W dzisiejszym wpisie dowiesz się, jak zarejestrować zagraniczny rozwód w Polsce. Uzyskasz informacje, ile trwa procedura.

Jakie dokumenty?

Dowiesz się także, jakie dokumenty należy załączyć.

Jak zarejestrować zagraniczny rozwód w Polsce

Procedurę rejestracji zagranicznego wyroku rozwodowego przeprowadzisz, jeżeli dysponujesz wyrokiem rozwodowym wydanym przez:

–  sąd państwa członkowskiego UE od 1 maja 2004 r. oraz

  sąd państwa niebędącego członkiem UE od dnia 1 lipca 2009 r.

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji. Taką procedurę rejestracji przeprowadzisz w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.

Podobnie wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji.

Uznanie zagranicznych rozwodów

Jednakże pozostałe wyroki wymagają przeprowadzenia procedury uznania wyroku rozwodowego w Polsce. Wyroki rozwodowe wydane bowiem na terytorium UE przed 1 maja 2004 roku lub poza tym terytorium przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane w Polsce tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w polskim sądzie.

Rejestrujemy zagraniczne rozwody w Polsce dla klientów z całego świata

Dowiedz się więcej:

Jak zarejestrować zagraniczny rozwód w Polsce

Procedura rejestracji zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce polega na wpisaniu wzmianki o rozwodzie do aktu małżeństwa.

Aby zarejestrować zagraniczny wyrok rozwodowy w Polsce, powinieneś złożyć wniosek w urzędu stanu cywilnego, w którym zawarłeś lub zarejestrowałeś związek małżeński. Listę urzędów stanu cywilnego znajdziesz tutaj.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  • prawomocny wyrok rozwodowy w oryginale  (w przypadku niektórych wyroków zachodzi konieczność legalizacji dokumentu, vide Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego),
  • tłumaczenie wyroku na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • w przypadku wyroków orzeczonych przez sądy państw członkowskich UE, świadectwo określone w art. 39 rozporządzenia Rady 2201/2003 (wydawane przez właściwy sąd zagraniczny) tzw. Form of Certificate under Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters – znany jako „Form F42” lub „Formularz 42”,
  • tłumaczenie „Formularza 42”,
  • w przypadku jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy zgodnie z art. 37 rozporządzenia Rady 2201/2003, dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła.

Po tłumaczenia ww. dokumentów powinieneś zwrócić się tłumacza przysięgłego w Polsce.

Ile trwa procedura?

Wniosek powinieneś opłacić opłatą skarbową w kwocie 11 zł.

Na rejestrację wyroku poczekasz ok. 3-4 tygodnie.

Rejestracji możesz dokonać osobiście we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce lub przez pełnomocnika legitymizującego się pełnomocnictwem.

Czy muszę przyjechać do Polski?

WAŻNE: Aby zarejestrować zagraniczny rozwód w Polsce nie musisz przyjeżdżać do Polski. Wystarczy, że udzielisz nam pełnomocnictwa, a my wszystko załatwimy za Ciebie.

Jak zarejestrować zagraniczny rozwód w Polsce

Napisz na: biuro@gaworkancelaria.pl
podaj z jakiego kraju i roku jest Twój rozwód, a
prześlemy Ci wycenę

Powiązane materiały wideo

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.