Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce

Data dodania: 22.02.2024

uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w polsce
fot. Unsplash

Dzisiejszy wpis dotyczy tematu uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce. Kiedy sąd polski uzna wyrok rozwodowy wydany przez sąd zagraniczny?

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce

Kiedy wystarczy rejestracja rozwodu?

Tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego czy został wydany przez sąd państwa należącego do Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa spoza terytorium UE.

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji. Taką procedurę  można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula.

Podobnie wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od  1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane w Polsce i podlegają jedynie procedurze rejestracji.

Istotna jest data rozwodu

Jednakże wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium Polski tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania przed polskim sądem okręgowym.

Który sąd okręgowy orzeknie w Twojej sprawie?

Uznanie wyroku sądu zagranicznego wydanego przed 1 maja 2004 roku (w przypadku wyroków sądów państw członkowskich UE) lub przed 1 lipca 2009 roku (w przypadku wyroków sądów państw spoza UE) dotyczącego obywatela polskiego, gdy jedna ze stron zamieszkuje w Polsce, orzeknie sąd okręgowy właściwy dla jej miejsca zamieszkania w Polsce.

Natomiast uznanie wyroku sądu zagranicznego dotyczącego obywatela polskiego w przypadku, gdy obie strony mieszkają za granicą, orzeknie  Sąd Okręgowy w Warszawie, VI Wydział Rodzinny Odwoławczy mieszczący się pod adresem: Aleja Solidarności 127, 00-951 Warszawa, szczegóły znajdziesz tutaj.

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce

Jakie dokumenty są potrzebne do uznania wyroku przez sąd polski?

Do wniosku o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego należy załączyć następujące dokumenty:

  • wyrok rozwodowy w oryginale wraz z zaświadczeniem właściwego sądu, że wyrok jest prawomocny,

Ponadto jeżeli wyrok rozwodowy jest zaoczny, to musisz także przedstawić  zaświadczenie, że wezwanie zostało doręczone stronie  nieobecnej.

  • tłumaczenie przysięgłe wyroku rozwodowego na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego na liście tłumaczy przysięgłych w Polsce,
  • skrócony odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce – gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce

Opłata sądowa od wniosku o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego wynosi 300 zł.

Na rozstrzygnięcie sądu w sprawie uznania Twojego zagranicznego wyroku rozwodowego poczekasz przeciętnie ok. 3 miesiące.

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce

Kiedy sąd polski odmówi uznania zagranicznego wyroku rozwodowego?

Otóż polski sąd okręgowy odmówi uznania zagranicznego wyroku rozwodowego w siedmiu sytuacjach. Między innymi nastąpi to, gdy  wyrok nie jest prawomocny w państwie, w którym został wydany. Podobnie, gdy pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie. Dodatkowo, odmowa uznania nastąpi, jeżeli uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

 

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce

Gawor Kancelaria Prawna specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego.

Nie musisz przyjeżdżać do Polski😉 Wystarczy, że udzielisz nam pełnomocnictwa, a my załatwimy formalności za Ciebie.

Umów się na konsultację, możliwe są także konsultacje online.

O tym, jak zarejestrować zagraniczny rozwód w Polsce przeczytasz tutaj.

Powiązane materiały wideo

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.