Rozwód bez orzekania o winie plusy i minusy

Data dodania: 05.02.2024

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii rozwód bez orzekania o winie plusy i minusy. Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie wymaga zgody obojga małżonków. Jeżeli zatem Ty wnosisz o rozwód bez orzekania o winie, ale Twój małżonek nie wyrazi na to zgody, to niestety sąd nie orzeknie tej postaci rozwodu.

Rozwód bez orzekania o winie plusy i minusy: szybciej uzyskasz rozwód

Dużym plusem rozwodu bez orzekania o winie jest fakt, że można uzyskać go znacznie szybciej niż rozwód z orzekaniem o winie. W sprawie o rozwód bez orzekania o winie odbędzie się jedna, maksymalnie dwie rozprawy sądowe. Tym samym rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony nawet przed upływem pół roku od złożenia pozwu.

Tymczasem sprawa o rozwód z orzeczeniem o winie może trwać nawet kilka lat. Często małżonek, który według treści pozwu jest wyłącznie winny, próbuje przerzucić odpowiedzialność za rozpad małżeństwa na drugą stronę. W tym celu powołuje wielu świadków, co powoduje wydłużenie postępowania sądowego.

Ponadto wpływ na długość takiego postępowania ma fakt, że sądy wyznaczają kolejne rozprawy rozwodowe średnio co 3-4 miesiące. Dodatkowo czasem świadkowie nie stawiają się na rozprawy, w wyniku czego sąd musi odroczyć rozprawę.

Zapraszam na Bloga:

Rozwód bez orzekania o winie plusy i minusy: zaoszczędzisz sobie stresu

Drugi powód, dla którego moi klienci decydują się na rozwód bez orzekania o winie, to chęć kulturalnego rozstania się. Rozwód bez orzekania o winie jest mniej stresogenny. Jeżeli z mężem zgodnie żądacie rozwodu i nie posiadacie wspólnych małoletnich dzieci, to jest duża szansa, że postępowanie sądowe zakończy się bez słuchania świadków. Sąd wówczas poprzestanie na przesłuchaniu rozstających się małżonków. Natomiast rozwód z orzekaniem o winie wymaga przesłuchania świadków, czyli członków rodziny, przyjaciół i znajomych. To stawia te osoby, jak i samych małżonków często w niekomfortowej sytuacji. W sądzie zeznaje się bowiem o intymnych szczegółach życia małżeńskiego.

Rozwód bez orzekania o winie plusy i minusy: nie pogrążysz samego siebie

Kolejną zaletą rozwodu bez orzekania o winie jest wykluczenie ryzyka uznania przez sąd, że winnym rozkładu pożycia jesteś Ty sam. Jeżeli bowiem wnosisz o rozwód z winy współmałżonka, to sąd nie jest tym żądaniem związany. Sąd po wysłuchaniu świadków i stron oraz po przeanalizowaniu innych dowodów, może dojść do wniosku, ze winne rozpadu małżeństwa są obie strony albo, że winny jesteś wyłącznie Ty. Takie sytuacje wcale nie należą do rzadkich.

Zatem zastanów się, czy w jakimś stopniu sam nie miałeś negatywnego wpływu na Wasz związek małżeński i czy ewentualnie Twój małżonek ma na to dowody.

Rozwód bez orzekania o winie plusy i minusy: alimenty między małżonkami

Rodzaj rozwodu ma wpływ na alimenty pomiędzy byłymi małżonkami. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami istnieje.  Jednakże jego zakres jest węższy lub szerszy, w zależności od postaci rozwodu.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie możesz żądać alimentów od byłego małżonka tylko, gdy znajdziesz się w bardzo trudnej sytuacji materialnej (tzw. niedostatek). To oznacza, że przy tym rodzaju rozwodu sąd przyzna Ci alimenty od byłego małżonka bardzo rzadko. Więcej o rozwodzie bez orzekania o winie a alimentach między byłymi małżonkami przeczytasz tutaj.

Natomiast przy rozwodzie z orzekaniem o winie możesz żądać alimentów od byłego małżonka, jeżeli został on uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa oraz jeżeli po rozwodzie Twoja sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu. Koniecznym warunkiem jest zatem, abyś był niewinny, a Twój małżonek wyłącznie winny rozpadu Waszego związku. Ponadto, aby uzyskać alimenty od byłego małżonka wcale nie musisz być w niedostatku. Wystarczy, że Twój standard życia po rozwodzie się znacznie pogorszył. To oznacza, że przy rozwodzie z orzekaniem o winie masz dużo większe szanse na uzyskanie alimentów niż przy rozwodzie bez orzekania o winie. Więcej o rozwodzie z orzekaniem o winie a alimentach między byłymi małżonkami przeczytasz tutaj.

Alimenty jak długo?

Ponadto przy rozwodzie z orzekaniem o winie obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami jest nieograniczony w czasie. Zatem alimentów od byłego małżonka możesz żądać nawet do końca życia.

Natomiast przy rozwodzie bez orzekania o winie alimentów możesz domagać się  tylko w okresie do 5 lat po rozwodzie.

Rozwód bez orzekania o winie plusy i minusy: szansa na lepsze relacje z byłym małżonkiem

Rozwód bez orzekania o winie zwiększa szansę na utrzymanie dobrych relacji między byłymi małżonkami. Ma to duże znaczenie w kwestii ich późniejszej współpracy przy sprawowaniu opieki nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z nimi.

Zapraszam na Vloga:

Małżonek nie zgadza się na rozwód
Rozwód w Polsce Polaków mieszkających za granicą
Alimenty na dziecko do 18 lat?

Rozwód bez orzekania o winie plusy i minusy: zaoszczędzisz pieniądze

Rozwód bez orzekania o winie oznacza niższe koszty adwokata niż przy rozwodzie z orzekaniem o winie. Ponadto rozwód bez orzekania o winie to także niższa opłata od pozwu. Jeżeli wnosisz pozew o rozwód, to na wstępie uiszczasz opłatę sądową od pozwu w wysokości 600 zł. Jeżeli jednak zdecydujesz się na rozwód bez orzekania o winie, to tytułem opłaty od pozwu poniesiesz ostatecznie koszt jedynie 150 zł.

Rozwód bez orzekania o winie plusy i minusy: podział majątku

Zgodnie ze złotą zasadą prawa rodzinnego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Co do zasady rozwód z orzeczeniem o winie nie wpływa na sposób podziału majątku między małżonkami. Jednakże zgodnie z orzecznictwem podział majątku po rozwodzie nie może zostać przeprowadzony na niekorzyść małżonka niewinnego.

Przeprowadzamy rozwody w całej Polsce, a wyjątkowo duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach rozwodowych posiadamy przed poniższymi sądami:

Rozwody z elementem międzynarodowym

Gawor Kancelaria Prawna prowadzi także sprawy rozwodowe z elementem międzynarodowym. Zatem jeżeli chcesz rozwieść się w Polsce z obcokrajowcem, to napisz po wycenę na: biuro@gaworkancelaria.pl

Rozwód w Polsce Polaków mieszkających za granicą

Jeśli natomiast Ty i Twój małżonek jesteście Polakami i mieszkacie za granicą, to celem przeprowadzenia rozwodu w Polsce napisz po wycenę na: biuro@gaworkancelaria.pl

#adwokat rozwód Kraków

#adwokat rozwód Warszawa

#adwokat rozwód Katowice

# rozwody Warszawa #rozwody Kraków #rozwody Katowice

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.