Profesjonalizm

obsługujemy klientów
indywidualnych i biznesowych

obrazek

Rozwody

obrazek

Władza rodzicielska

obrazek

Kontakty z dzieckiem

obrazek

Alimenty

obrazek

Podział majątku

obrazek

Rozdzielność majątkowa

Prowadzimy sprawy o rozwód z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie. Dowiedz się więcej >

Prowadzimy sprawy o ograniczenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej. Ponadto pomagamy rodzicom w opracowaniu planu wychowawczego.

Prowadzimy sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz o ustanowienie opieki naprzemiennej.

Prowadzimy sprawy o ustalenie, zabezpieczenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, a także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, alimenty na wnuczka).

Prowadzimy sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie.

Prowadzimy sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.