Podział majątku wspólnego małżonków opłata

podział majątku wspólnego małżonków opłata

Podziału majątku wspólnego małżonków dokonać można zarówno w trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu.

Po rozwodzie podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać w dwojaki sposób:

  1. w drodze umowy zawartej na piśmie lub, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość w formie aktu notarialnego (umowny podział majątku);
  2. kierując  do sądu wniosek o podział majątku wspólnego w celu przeprowadzenia postępowania sądowego (sądowy podział majątku).

Podział umowny możliwy jest w sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć się w kwestii podziału. W przeciwnym razie, pozostaje im udać się do sądu.

Podział majątku wspólnego małżonków opłata

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków podlega opłacie. Opłata ta wynosi 1000 zł. Opłatę powinieneś wnieść na rachunek bankowy sądu. Ponadto należy ją uiścić przed złożeniem wniosku w sądzie.  Dowód dokonania opłaty należy przy tym przesłać do sądu w załączniku do wniosku.

Jeżeli zapomniałeś uiścić opłaty, to spowoduje to pewne komplikacje, które jednak są do przezwyciężenia. Po pierwsze sąd nie podejmie żadnej czynności wskutek złożonego wniosku, który nie został należycie opłacony. Po drugie, sąd wezwie Cię do jej uzupełnienia w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku. Brak Twojej reakcji na wezwanie sądu będzie skutkować tym, że sprawa nie otrzyma dalszego biegu.

Podział majątku wspólnego małżonków opłata

Jednakże, jeśli strony dołączą do wniosku tzw. zgodny plan podziału tego majątku, opłata sądowa będzie znacznie niższa i wyniesie  jedynie 300 PLN.

Zgody projekt podziału może wyrażać się w tym, że obie strony podpiszą wniosek o podział majątku. Alternatywnie zgoda drugiego z małżonków może zostać dołączona do wniosku w postaci podpisanego przez niego załącznika powtarzającego plan podziału wskazany we wniosku. Za zgodny wniosek uznaje się  tylko taki, w którym strony osiągnęły porozumienie co do wszystkich kwestii dotyczących podziału majątku tj. składu majątku wspólnego oraz konkretnego sposobu podziału.

Podział majątku wspólnego małżonków opłata

Uiszczenie opłaty sądowej od wniosku o podział majątku to niestety często nie koniec wydatków.  W toku postępowania o podział majątku nierzadko bowiem powstaje konieczność ponoszenia dalszych opłat np. za biegłego rzeczoznawcę, koszty mediacji, wynagrodzenie adwokata/radcy prawnego. Ten biegły jest powoływany celem oszacowania wartości poszczególnych składników majątku, jakie podlegają podziałowi. Koszt opinii biegłego może mieć różną wysokość i zazwyczaj zamyka się w kwocie kilku tysięcy złotych. W danej sprawie może wystarczyć jedna opinia, jednak nie da się wykluczyć, że może zaistnieć potrzeba zlecenia opinii u więcej niż jednego biegłego.

Podział majątku wspólnego małżonków opłata

Opłaty te pokrywane są przeważnie z zaliczek uiszczanych przez jedną lub obie strony postępowania. Natomiast w postanowieniu kończącym postępowanie o podział majątku wspólnego sąd zazwyczaj dzieli poniesione opłaty po równo pomiędzy obojga małżonków. W tym celu  nakazuje ich zwrot w odpowiedniej części na rzecz małżonka, który poniósł je wcześniej.

Podobnie jest z opłatą sądową od wniosku. Uiszcza ją wnioskodawca w całości i podlega ona rozliczeniu na koniec postępowania. Co do zasady Uczestnik (czyli drugi współwłaściciel) powinien zwrócić Wnioskodawcy połowę tej opłaty po orzeczeniu końcowym.

*****

O tym, co jest lepsze: rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie przeczytasz tutaj.

O rozwodzie z orzekaniem o winie i alimentach między byłymi małżonkami przeczytasz tutaj.

#adwokat rozwód Kraków

#adwokat rozwód Warszawa

#adwokat rozwód Katowice

# rozwody Warszawa #rozwody Kraków #rozwody Katowice

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.