Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty między byłymi małżonkami

rozwód z orzekaniem o winie a alimenty między byłymi małżonkami

Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty między byłymi małżonkami

Przy rozwodzie z orzekaniem o winie sąd nie tylko ustala, czy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Sąd także bada, czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Jeżeli posiadacie małoletnie dzieci, to sąd w wyroku rozwodowym orzekanie również, jak po rozwodzie będzie wyglądało ich życie (np. kto będzie sprawował władzę rodzicielską, z kim dziecko będzie mieszkać). Jeżeli jesteście zgodni co do tego, jak ma wyglądać życie waszych dzieci po rozwodzie, to znacznie przyspieszy to uzyskanie rozwodu.

Nadal jednak dowodzenie w sądzie winy współmałżonka może zająć Ci dużo czasu, zwłaszcza, gdy współmałżonek będzie próbował wybielić siebie i wykazywać Twoją winę w rozpadzie związku. W konsekwencji, uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie nie nastąpi szybko, a może zająć nawet kilka lat. Długi czas oczekiwania na rozwód z orzeczeniem o winie jest jedną z głównych wad tego rodzaju rozwodu.

Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty między byłymi małżonkami – istotne pogorszenie sytuacji materialnej

Rodzaj rozwodu nie ma żadnego wpływu na alimenty dla małoletnich dzieci. Zasady ich przyznawania są bowiem takie same przy rozwodzie z orzekaniem o winie, jak i rozwodzie bez orzekania o winie.

Jednak postać rozwodu ma istotny wpływ na zasady przyznawania alimentów między byłymi małżonkami. Jeśli sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy Twojego współmałżonka, a dla Ciebie rozwód powoduje istotne pogorszenie sytuacji majątkowej, to możesz żądać alimentów od współmałżonka. Warunkiem jest, aby sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy Twojego współmałżonka.  Ty zaś musisz być niewinny rozpadu związku.

Uprawnienie alimentacyjne między byłymi małżonkami przy rozwodzie z orzeczeniem o winie ma szczególne znaczenie, gdy współmałżonek wyłącznie winny zarabia dużo więcej, niż Ty. Często to były mąż zarabia dużo więcej, ale spotkałam się także z sytuacjami odwrotnymi.

Co ważne, abyś mógł żądać alimentów od małżonka wyłącznie winnego, nie musisz być w niedostatku. Niedostatek to wyjątkowo trudna sytuacja materialna. Polega ona na tym, że sam nie jesteś w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych (np. gdy jesteś ciężko chory). Przy rozwodzie z orzekaniem o winie wystarcza, że Twoja stopa życiowa uległa istotnemu pogorszeniu w porównaniu do tego, co było w czasie małżeństwa i odczuwasz w związku z tym dyskomfort. Ocena, czy nastąpiło takie pogorszenie, zależy od porównania sytuacji, w jakiej znalazłeś się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałbyś się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby Wasze pożycie małżeńskie układało się prawidłowo.

Co więcej, przy rozwodzie z orzeczeniem o winie możesz uzyskać alimenty od byłego małżonka, nawet jeżeli pracujesz i dzięki swoim zarobkom jesteś w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe.

Jednakże należy pamiętać, że małżonek niewinny nie ma prawa do równej stopy życiowej z małżonkiem wyłącznie winnym. Małżonek niewinny ma jedynie prawo do wyższego poziomu życia, niż tylko zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb.

Podsumowując, warunki otrzymania alimentów od byłego małżonka przy rozwodzie z orzekaniem o winie są następujące:

1.uprawniony do alimentów jest małżonek niewinny,

2.zobowiązany do alimentów jest małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia,

3.rozwód spowodował pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego,

4.pogorszenie sytuacji materialnej ma charakter istotny, tj. jest odczuwalne.

Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty między byłymi małżonkami – alimenty nawet do końca życia

Przy rozwodzie z orzekaniem o winie, obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami jest nieograniczony w czasie. To oznacza, że możesz żądać alimentów od byłego małżonka nawet do końca swojego życia. Jest jednak jeden wyjątek. Mianowicie, jeżeli zawrzesz nowy związek małżeński, to utracisz prawo do alimentów od byłego małżonka.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty między byłymi małżonkami – wnioski

Jak zatem widzisz zasady otrzymywania alimentów od małżonka wyłącznie winnego przy rozwodzie z orzekaniem o winie są bardzo korzystne. Nie dość, że wystarczy istotne pogorszenie Twojej sytuacji materialnej, to jeszcze możesz być uprawniony do alimentów do końca życia.

Jeżeli zatem:

  1. Twój współmałżonek jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa,
  2. Ty jesteś niewinny,
  3. Twój małżonek osiąga wysokie dochody,
  4. Twoja sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu wskutek rozwodu,
  5. Jesteś przygotowany na ryzyko długiego procesu sądowego, w czasie którego roztrząsane będą szczegóły życia osobistego,

to powinieneś rozważyć rozwód z orzeczeniem o winie.

*****

O tym, co jest lepsze, czy rozwód bez orzeczenia o winie, czy z orzeczeniem o winie przeczytasz tutaj i tutaj.

 

#adwokat rozwód Kraków

#adwokat rozwód Warszawa

#adwokat rozwód Katowice

# rozwody Warszawa #rozwody Kraków #rozwody Katowice

 

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Warszawie, ul. Nowogrodzka 31

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.