Rozwód Warszawa

Data dodania: 29.01.2020

rozwód warszawa, gaworkancelaria.pl

Plan wychowawczy
Przyczyny rozwodu
Ile kosztuje rozwód?
Koszt prowadzenia sprawy rozwodowej
Ile trwa rozwód?
Dzieci a rozwód
Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?
Prawomocność wyroku rozwodowego
Rozwód Polaków mieszkających za granicą

Jak wygląda rozwód w Warszawie?


Wstępując w związek małżeński nikt nie myśli o tym, że dwoje zakochanych osób skorzysta z usługi na rozwód Warszawa. Niestety czasami tak bywa, że w pewnym momencie przestać poznawać się nawzajem i dogadywać. Zamiast, jednak szukać kompromisu wolą skorzystać oni z pomocy adwokata. Tym samym nasza kancelaria oferuje im swoje usługi.

Spis treści

Jeżeli przechodzisz przez rozwód, to przeżywasz jedną z najtrudniejszych zmian w swoim życiu. Pewnie odczuwasz silne poczucie porażki, masz świadomość, że tracisz rodzinę, dobra materialne i poczucie bezpieczeństwa. Warto mieć w takiej sytuacji wsparcie prawne doświadczonej kancelarii rozwodowej.

 

Jeśli mieszkasz w Warszawie i rozważasz rozwód, to oferujemy profesjonalne i pełne empatii wsparcie prawne. Jesteśmy liderem w prowadzeniu spraw rozwodowych klientów z Warszawy.

Rozwód może być orzeczony, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to, że w Waszej relacji ustała więź:

-emocjonalna,

-fizyczna oraz

-uczuciowa.

W wyroku rozwodowym sąd może orzec, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Tylko jeśli każde z Was zgadza się na rozwód, wówczas sąd zaniecha orzekania o winie (tzw. rozwód bez orzekania o winie).

Nasza kancelaria doradzi Ci, co jest korzystniejsze dla Ciebie: rozwód bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem o winie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Jeżeli osiągasz niskie dochody, to pomożemy Ci w uzyskaniu alimentów na Twoje utrzymanie od drugiego małżonka.

Uzyskasz też od nas porady odnośnie tego, kiedy i jak dokonać podziału majątku wspólnego.

Znane jest powiedzenie, że wspólny kredyt wiąże mocnej niż małżeństwo. Jeśli posiadasz ze współmałżonkiem kredyt hipoteczny, to doradzimy, jak „rozwieść się” także w zakresie wspólnego kredytu. Więcej w kwestii kredyt hipoteczny a rozwód przeczytasz tutaj.

 

Plan wychowawczy. Rozwód Warszawa

Jeżeli posiadacie wspólne małoletnie dzieci opracujemy dla was tzw. porozumienie wychowawcze. Plan rodzicielski to porozumienie między małżonkami, które reguluje kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów na dzieci. Często stanowi ono załącznik do pozwu rozwodowego. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (tzw. porozumienie wychowawcze), jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

 

Przyczyny rozwodu

Różne są przyczyny rozpadu małżeństw. Czasami odpowiadają za to zdrady, uzależnienia, a czasami niezgodność charakteru, o której małżonkowie przekonują się dopiero po dłuższym czasie przebywania w swojej relacji.

Niekiedy przyczyną rozwodu jest przemoc psychiczna, fizyczna lub ekonomiczna. Więcej o przemocy psychicznej jako przyczynie rozwodu dowiesz się tutaj.

 

Ile kosztuje rozwód? Rozwód Warszawa

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. W razie zakończenia sprawy o rozwód bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca powodowi kwotę 300 zł z uiszczonych 600 zł, zaś pozwany zobowiązany jest zwrócić powodowi na jego wniosek kwotę 150 zł. Wtedy koszt rozwodu wynosi dla każdej ze stron po 150 zł.

 

Koszt prowadzenia sprawy rozwodowej. Rozwód Warszawa

Koszt reprezentacji w sprawie rozwodowej jest różny, gdyż zależy od wielu czynników, m.in. od długości trwania sprawy, ilości rozpraw itd. Koszt sporządzenia pozwu o rozwód bez orzekania o winie w naszej Kancelarii wynosi od 1900 zł + 23% VAT. Ostateczną wycenę usługi podajemy na pierwszym spotkaniu z klientem.

Koszt konsultacji w sprawie rozwodowej wynosi 250 .

rozwód warszawa

Ile trwa rozwód? Rozwód Warszawa

Czas trwania sprawy rozwodowej może być różny. Zależy on od wielu czynników. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie trwają najkrócej. Często kończą się na pierwszej rozprawie. Wówczas można uzyskać rozwód relatywnie szybko (nawet w 3-4 miesiące). Więcej o tym, ile trwa rozwód bez orzekania o winie, dowiesz się tutaj.

Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie natomiast trwają dłużej. Wiele zależy tutaj od aktywności stron w zakresie powoływania dowodów. Jeżeli strony przedstawiają liczne dowody celem wykazania winy przeciwnika, to sprawy takie mogą trwać wiele miesięcy. Im aktywniejsze i zacieklejsze są strony, tym dłuższy będzie proces.

 

Dzieci a rozwód

W wyroku rozwodowym sąd z urzędu rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków i o kontaktach rodziców z tymi dziećmi. Sąd rozwodowy powinien kierować się tutaj zasadą dobra dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Zatem Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga któremu małżonkowi będzie przysługiwała władza rodzicielska. Ponadto określa z którym z małżonków dziecko pozostanie oraz jak będą wyglądały kontakty drugiego małżonka z dzieckiem.

Sąd zaniecha wydania orzeczenia o kontaktach z dziećmi jeżeli małżonkowie złożą zgodny wniosek.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Ponadto sąd w wyroku rozwodowym ustala wysokość alimentów na rzecz małoletnich dzieci.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Do rozwodu będziesz potrzebował następujących dokumentów:

  • odpis aktu małżeństwa,
  • odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci

WAŻNE: odpisy aktów stanu cywilnego powinny zostać załączone do pozwu rozwodowego w oryginale.

Ponadto jeśli posiadacie wspólne małoletnie dzieci, będziesz musiał wykazać swoje zarobki za pomocą:

  • zeznania rocznego za poprzedni rok oraz
  • zaświadczenia o zarobkach

Ponadto do rozwodu potrzebne będą dokumenty, za pomocą których będziesz chciał udowodnić w procesie określone fakty (np. dokumentacja medyczna związana z uzależnieniem od nałogu współmałżonka).

 

Prawomocność wyroku rozwodowego. Rozwód Warszawa

Z datą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego Wasze małżeństwo przestaje istnieć. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego możesz  powrócić do nazwiska noszonego przed rozwodem. O tym, kiedy uprawomocni się wyrok rozwodowy dowiesz się tutaj.

 

Rozwód Polaków mieszkających za granicą

Nasza kancelaria specjalizuje się także w przeprowadzaniu rozwodów Polaków mieszkających za granicą. Pomogliśmy już wielu Polakom przebywającym na emigracji uzyskać rozwód z Polsce.

Rozwód Polaków mieszkających za granicą jest możliwy. My Cię poprowadzimy przez ten proces.

Aby uzyskać rozwód w Polsce, nie musisz wcale tutaj mieszkać.  Wystarczy, że oboje ze współmałżonkiem posiadacie polskie obywatelstwo.

Który sąd rozpozna sprawę?

Jeżeli oboje mieszkacie za granicą, to Sąd Najwyższy wskaże właściwy Sąd Okręgowy w Polsce, który rozpozna waszą sprawę rozwodową.

Czy muszę przyjechać do Polski na rozprawę rozwodową?

Jeżeli mieszkacie za granicą, ale jesteście w trakcie procesu rozwodowego w Polsce, to nie musicie przyjeżdżać do Polski na każdą rozprawę. Wasza obecność konieczna będzie tylko na takiej rozprawie, na którą zostaniecie wezwani przez sąd do osobistego stawiennictwa. Zazwyczaj przy rozwodzie bez orzekania o winie wystarczy przyjechać na rozprawę rozwodową tylko jeden raz.

Dowiedz się więcej tutaj: Rozwód Polaków mieszkających za granicą.

 

Sprawy o uznanie zagranicznych wyroków rozwodowych w Polsce

Nasza kancelaria specjalizuje się także w prowadzeniu spraw o uznanie zagranicznych wyroków rozwodowych w Polsce. Doprowadziliśmy do uznania w Polsce zagranicznych wyroków rozwodowych dla setek klientów.

Jeżeli uzyskałeś wyrok rozwodowy za granicą, to pewnie zastanawiasz się, czy on będzie skuteczny w Polsce. Otóż, to zależy od dwóch czynników:

  • daty jego wydania oraz
  • okoliczności, czy został on wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do Unii Europejskiej.

Kiedy wystarczy rejestracja w urzędzie stanu cywilnego?

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 r. są uznawane automatycznie w Polsce, wystarczy przeprowadzić proces rejestracji rozwodu w urzędzie stanu cywilnego lub konsulacie. To samo dotyczy wyroków rozwodowych wydanych przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 r.

Natomiast wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej  przed 1 maja 2004 r. lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 r. mogą zostać uznane w Polsce pod warunkiem przeprowadzenia postępowania o uznanie wyroku zagranicznego przed właściwym sądem okręgowym w Polsce. Uznanie takiego wyroku przez sąd polski jest niezbędne do jego skuteczności na obszarze Polski.

Który sąd orzeka w sprawie?

Właściwy do rozpoznania sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego jest sąd aktualnego lub ostatniego miejsca pobytu w Polsce, a jeżeli żadna ze stron nie ma takiego miejsca, Sąd Okręgowy w Warszawie.

Opłata sądowa od wniosku o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego wynosi 300 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do uznania wyroku przez sąd polski?

  • Wyrok rozwodowy w oryginale wraz z klauzulą prawomocności,
  • tłumaczenie wyroku rozwodowego na język polski,
  • odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce – gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.

Zapraszamy do naszej kancelarii w Warszawie (ul. Nowogrodzka 31, lok. 331):

upadłość konsumencka warszawa

Powiązane materiały wideo

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.