Prawomocność wyroku rozwodowego

Data dodania: 03.02.2023

prawomocność wyroku rozwodowego

 

Co to jest prawomocność wyroku rozwodowego?

Dzisiejszy wpis dotyczy tematyki prawomocność wyroku rozwodowego. Data uprawomocnienia się wyroku rozwodowego jest bardzo ważna. Z tą chwilą bowiem powstają wszystkie skutki wyroku rozwodowego.

Przede wszystkim w tej dacie Wasze małżeństwo przestaje istnieć. To oznacza, że dopiero po prawomocności wyroku rozwodowego każde z Was może zawrzeć nowy związek małżeński.

 

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Co ważne, w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego możecie także powrócić do nazwiska, które nosiliście przed zawarciem małżeństwa. W tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. To ważna informacja szczególnie dla rozwodzących się kobiet, które po rozwodzie chcą powrócić do swojego panieńskiego nazwiska. Uważaj zatem, aby nie przegapić tego 3 miesięcznego terminu.

Ponadto, dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego skuteczne i wykonalne stają się postanowienia dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów. Do chwili uprawomocnienia się wyroku kwestie te regulują ewentualne postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia.

 

Prawomocność wyroku rozwodowego

W polskim prawie obowiązuje zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego. Polega ona na tym, że wyrok sądu I instancji jest nieprawomocny, dopóki nie upłynie termin do wniesienia środka zaskarżenia.

 

Termin na wniesienie apelacji od wyroku rozwodowego

Apelację od wyroku rozwodowego wnosi się w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek w sytuacji, gdy sąd skorzystał z przedłużonego terminu na sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wówczas termin na wniesienie apelacji zostaje wydłużony do trzech tygodni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

Ponadto należy pamiętać o zasadzie integralności wyroku rozwodowego. W sprawach rozwodowych bowiem zaskarżenie jedynie części wyroku nie zawsze oznacza, że uprawomocnią się części niezaskarżone. Jeśli zaskarżysz w apelacji punkt pierwszy wyroku rozwodowego – orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa oraz o winie małżonków, to przyjmuje się, że wyrok został zaskarżony w całości. Wówczas żaden punkt wyroku nie może się uprawomocnić.

 

Prawomocność wyroku rozwodowego

Trzeba jednak pamiętać o tym, że obecnie istnieje obowiązek złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku jako czynności poprzedzającej złożenie apelacji. To oznacza, że Ty (lub Twój małżonek) będziesz  mógł złożyć apelację tylko w sytuacji, gdy wcześniej złożyłeś w terminie wniosek o uzasadnienie wyroku. Jeżeli takiego wniosku nie złożyłeś, to tracisz prawo do zaskarżenia wyroku apelacją. Przy czym termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku wynosi tydzień od dnia ogłoszenia wyroku.

Co to oznacza w praktyce?

To powoduje szybsze uprawomocnienie się wyroku rozwodowego, jeżeli żaden z małżonków nie złożył wniosku o uzasadnienie. Zatem  jeśli żaden z małżonków nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku rozwodowego, wyrok ten stanie się prawomocny po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

 

Prawomocność wyroku rozwodowego

Podsumowując, wyrok rozwodowy uprawomocni się po upływie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku (jeżeli żaden z małżonków nie wniesienie wniosku o uzasadnienie) albo po upływie terminu do wniesienia apelacji.

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego należy złożyć w sądzie wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą prawomocności. Od takiego wniosku pobierana jest opłata sądowa (w kwocie 20,00 złotych – za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu ). Wzór wniosku znajdziesz tutaj.

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.