Paszport dla dziecka bez zgody ojca Warszawa

Data dodania: 02.05.2021

paszport dla dziecka bez zgody ojca
fot. pixabay

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył kwestii paszport dla dziecka bez zgody ojca Warszawa. Obecnie wyjazdy za granicę stanowią powszechną formę spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi.  Co w sytuacji, gdy po rozstaniu z ojcem dziecka matka chce wyrobić dziecku paszport, a ojciec się na to nie zgadza albo z ojcem nie ma kontaktu?

Paszport dla dziecka bez zgody ojca Warszawa

Co do zasady wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego dziecka powinien zostać podpisany przez matkę i ojca. Jeśli miedzy obojgiem rodziców panuje zgoda w kwestii wyrobienia dziecku paszportu, to podpisują oni wniosek paszportowy w punkcie paszportowym i uzyskują paszport dla dziecka. Wszystko przebiega bezproblemowo;)

Innym sposobem wyrobienia dziecku paszportu jest również złożenie wniosku paszportowego tylko przez jednego z rodziców przy jednoczesnym przedłożeniu w urzędzie paszportowym pisemnej zgody drugiego rodzica. Jednakże tutaj istnieje pewna niedogodność. Podpis bowiem na zgodzie drugiego rodzica musi zostać potwierdzony przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego.

Dlaczego ojciec nie zgadza się na wyrobienie paszportu dla dziecka?

Można sobie zadać pytanie, dlaczego ojciec dziecka nie zgadza się na wyrobienie dziecku paszportu… Sama jako prawnik rodzinny wielokrotnie zadaję sobie to pytanie. Otóż, czasem ojciec obawia się, iż dziecko po wyjeździe za granicę nie wróci do Polski. Ale najczęściej niestety brak zgody ojca wynika z jego niechęci do matki. Tak, często powód motywacji ojca bywa bardzo prozaiczny. Eh życie;(

Jednakże sprzeciw ojca motywowany obawą, że dziecko nie wróci do Polski, często jest obalany przez sądy. Zgodnie bowiem z orzecznictwem, nie można domniemywać, że dziecko wyposażone w paszport może być uprowadzone. Posiadanie paszportu nie czyni legalnym uprowadzenia dziecka rozumianego jako aktu przeniesienia go do innego kraju bez zgody rodzica, któremu przysługuje prawo do opieki.

 

Czy zdarzają się sytuacje, że z ojcem nie ma żadnego kontaktu?

Tak, zdarzają się takie sytuacje, zwłaszcza gdy ojciec wyjechał za granicę w celach zarobkowych i nie poinformował matki dziecka o miejscu swojego pobytu. Wówczas, jeżeli ojcu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej, to sytuacja matki jest skomplikowana. Nie może ona  bowiem w pełni samodzielnie decydować o losie wychowywanego dziecka (w tym m.in.  nie może złożyć  wniosku o paszport). Zalecam wówczas rozważenie ograniczenia władzy rodzicielskiej ojca lub w bardziej drastycznych przypadkach pozbawienie go tej władzy.

 

Kiedy zgoda ojca nie jest wymagana?

W wyjątkowych przypadkach organ paszportowy wyda paszport bez zgody drugiego rodzica. Są to sytuacje, gdy:

1. drugi rodzic nie żyje,

2. ojciec dziecka jest nieznany,

3. na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.

Co do punktu 3-go powyżej, obowiązuje pewne ograniczenie. Organ paszportowy może żądać zgody obojga rodziców na wydanie paszportu ich małoletniemu dziecku nawet gdy na podstawie orzeczenia sądu władza rodzicielska ojca została ograniczona (tak będzie w przypadku, gdy władza rodzicielska ojca rozciąga się na kwestie związane z paszportem).

WAŻNE: Sądy orzekając o ograniczeniu władzy rodzicielskiej często stosują zapis: „Sąd ogranicza władzę rodzicielską rodzica do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka”. Niekiedy sąd stosuje konkretne wyliczenie takich spraw. Zgodnie z orzecznictwem wyrobienie paszportu jest istotną sprawą dla dziecka.

 

Wniosek do sądu opiekuńczego

Jednak jeśli żaden z wyżej wymienionych trzech przypadków nie występuje, to możesz złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o zastąpienie zgody ojca zezwoleniem sądu na wydanie paszportu. Sąd po przeprowadzeniu postępowania powinien zezwolić rodzicowi na wyrobienie paszportu dla małoletniego dziecka bez zgody ojca. Następnie, gdy uzyskasz prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie, to możesz złożyć wniosek paszportowy w organie paszportowym, który wyda paszport dla dziecka.

 

A może ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca?

Jednak jeżeli z ojcem dziecka nie ma kontaktu, właściwszym rozwiązaniem może okazać się złożenie wniosku o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca. Trzeba pamiętać, że takie postępowanie jest znacznie trudniejsze i wymaga przeprowadzenia  postępowania dowodowego w dużo szerszym zakresie. Dopiero po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia w sprawie  pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej ojca możesz udać się do punktu paszportowego, który powinien wydać paszport dla dziecka.

 

Ile ważny jest paszport dla dziecka?

Paszport wydany dziecku ważny jest:

5 lat od wydania — dla dziecka do 13 lat, 10 lat od wydania — dla osoby powyżej 13 lat.

 

Paszport dla dziecka bez zgody ojca Warszawa

Jeżeli jesteś z Warszawy lub okolic i rozważasz wyrobienie dziecku paszportu, ale drugi rodzic się na to nie zgadza, to umów się na konsultację do naszej kancelarii w Warszawie. Z każdej sytuacji jest wyjście, pomożemy Ci uzyskać paszport dla dziecka bez zgody ojca.

Listę punktów paszportowych na terenie Warszawy i okolic znajdziesz tutaj.

O wyrobieniu paszportu dla dziecka w Warszawie Śródmieściu przeczytasz tutaj.

 

#kancelaria prawa rodzinnego Warszawa

#kancelaria prawa rodzinnego Kraków

#kancelaria prawa rodzinnego Katowice

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.