Wyrobienie paszportu dla dziecka Warszawa Śródmieście

Data dodania: 28.03.2021

wyrobienie paszportu dla dziecka warszawa sródmieście

Dzisiejszy wpis zawiera informacje  w kwestii „Wyrobienie paszportu dla dziecka Warszawa Śródmieście”. Zagraniczny wyjazd z dzieckiem wiąże się z koniecznością wyrobienia odpowiednich dokumentów. O ile w Strefie Schengen dziecko może posługiwać się dowodem osobistym, to już dalsze wyprawy wiążą się z koniecznością wyrobienia dziecku paszportu. Schengen to obszar, gdzie zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych.

Wyrobienie paszportu dla dziecka Warszawa Śródmieście

Obecnie nie ma możliwości dopisania dziecka do paszportu rodziców. Teraz dziecko musi posiadać swój własny paszport.

Gdzie złożysz wniosek paszportowy?

 

Wniosek o paszport dla dziecka, podobnie jak wniosek o paszport dla osoby dorosłej, wypełniasz w dowolnym biurze paszportowym.  Obowiązuje tutaj zasada „odmiejscowienia”, która oznacza, że nie musisz składać tego wniosku w biurze najbliższym dla Twojego miejsca zamieszkania czy zameldowania. Pamiętaj jednak, że gotowy paszport możesz odebrać wyłącznie w tym biurze, w którym złożyłeś wniosek. W dzielnicy Warszawa –  Śródmieście wniosek składamy w biurze paszportowym przy ulicy Kruczej 5/11.

Podobnie, jak w przypadku paszportu dla osoby dorosłej, wniosek wypełniamy na miejscu – na specjalnych drukach, które pobieramy w biurze paszportowym.

Kto składa wniosek?

Co do zasady, przy składaniu wniosku powinni być obecni obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

Ponieważ takie rozwiązanie jest niepraktyczne, jeden z rodziców może wyrazić zgodę na złożenie wniosku. Zgoda rodzica powinna zostać poświadczona przez notariusza (tzw. notarialne poświadczenie podpisu), konsula lub urzędnika punktu paszportowego.

Często zdarza się też, że w przypadku rodziców rozwiedzionych jeden z nich udziela drugiemu pełnomocnictwa do wyrobienia dziecku paszportu w rodzicielskim planie wychowawczym, zatwierdzanym przez sąd. Takie pełnomocnictwo również wystarczy do samodzielnego złożenia wniosku paszportowego.

Zdarza się również, że jeden z rodziców jest pozbawiony praw rodzicielskich lub prawa te są ograniczone. W takiej sytuacji, składając wniosek paszportowy należy przedłożyć prawomocny wyrok, pozbawiający (lub ograniczający) praw rodzicielskich drugiego z rodziców.

WAŻNE: W przypadku ograniczenia praw rodzicielskich jednemu z rodziców, jeżeli z wyroku nie wynika, że rodzic nie ma prawa współdecydować o wyjazdach zagranicznych dziecka, organ paszportowy może zażądać zgody tego rodzica. Rodzic, któremu ograniczono władzę rodzicielską nadal co do zasady ma prawo współdecydować o istotnych sprawach z życia dziecka, a wyjazd dziecka za granicę (w związku z tym również wyrobienie paszportu) zalicza się do takich kwestii. Dopiero pozbawienie rodzica w wyroku sądowym prawa do współdecydowaniu o wyjazdach zagranicznych dziecka umożliwia drugiemu rodzicowi samodzielne złożenie wniosku paszportowego.  

W przypadku konfliktu rodziców w kwestii złożenia wniosku paszportowego, jeden z rodziców może przedstawić zgodę sądu opiekuńczego na wyrobienie dziecku paszportu.

Czy dziecko powinno być obecne przy składaniu wniosku?

– Obecność dziecka do 5 roku życia nie jest wymagana przy składaniu wniosku paszportowego. Dzieci powyżej 5 roku życia mają obowiązek być obecne przy składaniu wniosku.

– Dziecko powyżej 12 roku życia musi ponadto oddać odciski palców.

– Dzieci w wieku 13 – 17 lat muszą złożyć swój podpis na wniosku paszportowym.

Ile kosztuje paszport dla dziecka? Wyrobienie paszportu dla dziecka Warszawa Śródmieście

 

Opłata za paszport dla dziecka do 13 roku życia wynosi 30 zł. Opłata za paszport dla dzieci powyżej 13 roku życia, uczniów i studentów do 25 roku życia wynosi 70 zł.

Ponadto, członkom rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny przysługują następujące zniżki:

  • 15 zł – za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia;
  • 35 zł – za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia;
  • 70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

Opłatę uiszczamy na właściwy rachunek urzędu wojewódzkiego. W województwie mazowieckim jest to:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,

Biuro Finansów Urzędu

  1. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

nr konta: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

W tytule opłaty należy wpisać: „opłata paszportowa dla (imię i nazwisko dziecka)”, np. „opłata paszportowa dla Jakuba Kowalskiego”.

 

Ile poczekasz na wydanie paszportu?

Typowy czas oczekiwania na wydanie paszportu to 30 dni, jednak w szczególnych przypadkach czas oczekiwania może się wydłużyć.

Tutaj możesz sprawdzić, czy Twój paszport jest gotowy do odbioru. Należy podać numer sprawy, który otrzymasz wraz z poświadczeniem złożenia wniosku o wydanie paszportu.

Kto odbiera paszport dla dziecka?

Odbioru paszportu dla dziecka może dokonać jeden z rodziców, bez obecności dziecka.

Wyrobienie paszportu dla dziecka Warszawa Śródmieście

 

Ważność paszportu dla dziecka zależy od wieku dziecka:

  • 5 lat od daty wydania – dla dzieci poniżej 13. roku życia
  • 10 lat – dla dzieci powyżej 13. roku życia.

Wyrobienie paszportu dla dziecka Warszawa Śródmieście

Jak widzisz procedura wyrobienia paszportu dla dziecka jest dość skomplikowana. Trudności mnoży zwłaszcza wymóg obecności obojga rodziców przy składaniu wniosku paszportowego oraz dziecka powyżej 5 roku. Minusem procedury jest także brak możliwości złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka przez Internet.

O tym, jak wyrobić paszport dla osoby dorosłej w Warszawie Śródmieściu dowiesz się we wpisie: Wyrobienie paszportu Warszawa Śródmieście

 

Autor:

Dominika Jon

Asystent radcy prawnego w Gawor Kancelaria Prawna

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.