Profesjonalizm

obsługujemy klientów
indywidualnych i biznesowych

obrazek

Kto ?

obrazek

Koszty

obrazek

Jak długo ?

obrazek

Co potrzebuję ?

obrazek

Umorzenie długów

obrazek

Cennik

Możesz ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli:
- nie posiadasz żadnego majątku,
- jesteś byłym przedsiębiorcą,
- jesteś członkiem zarządu spółki z o.o.,
- masz kredyt we frankach,
- poręczyłeś cudzy dług,
- wobec Ciebie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne,
- jesteś rolnikiem.

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi obecnie 30 zł. Jeżeli chodzi o koszty postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, to ich wysokość zależy od czynności podjętych przez syndyka, czasu trwania postępowania oraz wynagrodzenia przyznanego syndykowi.

Samo rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trwa średnio 2-3 miesiące. Natomiast długość postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zależy od sytuacji prawno-majątkowej dłużnika, m.in. od tego, czy dłużnik posiada majątek. Może ono trwać od kilku miesięcy nawet do paru lat.

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy szczegółowo opisać historię swojego zadłużenia oraz sytuację materialną i osobistą. W tym celu należy załączyć do wniosku następujące dokumenty:
- umowy kredytów/ pożyczek,
- wypowiedzenia umów kredytów/pożyczek,
- pisma od komornika w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
- w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę – świadectwo pracy/ wypowiedzenie umowy o pracę,
- dokument poświadczający otrzymywane dochody, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzja z ZUS o wysokości renty,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku choroby – dokumentacja medyczna,
- w razie otrzymywania dodatkowych świadczeń – pisma, decyzje poświadczające np. dofinansowanie z MOPS-u.

Czy umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej podlegają wszystkie długi ?
Nie, prawo wyróżnia pewne kategorie zobowiązań, które ze względu na swój charakter nie podlegają umorzeniu. Należą do nich między innymi zobowiązania o charakterze alimentacyjnym.

Ceny za opracowanie porady prawnej, sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką, zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym oraz reprezentację przed syndykiem ustalane są indywidualnie i zależą m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, wielości wierzycieli, czy wysokości zadłużenia. Poniżej podajemy przykładowe ceny:
- Nasza Kancelaria oferuje darmową wstępną analizę sytuacji prawno-finansowej dłużnika,
- Cena porady prawnej w sprawie upadłości konsumenckiej wynosi od 400 zł + VAT.
- Cena sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką wynosi od 1500 zł +VAT,
- Cena za sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką oraz reprezentację w sądzie wynosi od 2000 zł +VAT.

Zobacz, jak napisać:

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej


Upadłość Konsumencka wniosek i koszty, czyli Adwokat Kraków – Zakres Usług

Gawor Kancelaria Prawna z Krakowa jest dynamicznie rozwijającą się kancelarią prawną. Adwokat Kinga Gawor świadczy ona usługi z zakresu prawa upadłościowego, prawa rodzinnego oraz prawa budowlanego i umów o roboty budowlane.

Odpowiedź na pytanie: „Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką ?” to nie wszystko

Zakres specjalizacji kancelarii to jednak, nie tylko informacja o tym, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką. Usługi prawne, które świadczy nasz adwokat obejmują też:

  • prawo nieruchomości,
  • prawo lokalowe,
  • i prawo pracy.

Zakres praktyki radcy prawnego Kingi Gawor obejmuje także:

  • prawo spółek,
  • prawo gospodarcze,
  • prawo IT
  • oraz windykację.

Radca prawny Kinga Gawor obsługuje w ramach kancelarii klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Znajdź odpowiedzi na pytania:

upadłość konsumencka Kraków, rozdzielność majątkowa, upadlosc konsumencka, rozdzielnosc majatkowa, upadłość likwidacyjna, postępowanie upadłościowe, jak ogłosić upadłość konsumencką, upadłość konsumencka osób fizycznych, bankructwo osoby fizycznej

Upadłość konsumencka Wniosek - Jak napisać ? Koszty? Kancelaria Gawor, Kraków