Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Data dodania: 01.01.2022

jak złożyć wniosek o upadłość konsumenckąUpadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Zatem, jeżeli jesteś niewypłacalnym konsumentem, to możesz uzyskać oddłużenie w wyniku upadłości konsumenckiej. W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej musisz złożyć wniosek. O tym, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką dowiesz się z poniższego artykułu.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką: brak ograniczenia terminem

Upadłość konsumencka jest przywilejem, a nie obowiązkiem niewypłacalnego konsumenta. W konsekwencji, prawo nie określa terminu, w którym dłużnik może złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Zatem nie ma pośpiechu – uprawnienie do złożenia tego wniosku nie jest ograniczone w czasie;)

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką: tylko na formularzu

Wniosek o upadłość konsumencką musisz złożyć na odpowiednim formularzu. Wzór formularza wniosku znajdziesz powyżej. W razie braków formalnych wniosku, sąd wezwie Cię  do ich uzupełnienia w terminie tygodnia. W przypadku niewykonania zaleceń we wskazanym terminie, wniosek zostanie Ci zwrócony.

Składamy w sądzie

Wniosek o upadłość konsumencką składasz w sądzie. Odpowiednim sądem jest sąd upadłościowy właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Jeżeli zatem mieszkasz w Krakowie, to wniosek złożysz w sądzie upadłościowym w tym mieście.

Sąd upadłościowy to wydzielona komórka w wydziale gospodarczym sądu rejonowego. Wykaz sądów upadłościowych ze wskazaniem ich obszaru właściwości znajdziesz powyżej. Wypełniony i podpisany wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami składasz w biurze podawczym sądu albo wysyłasz za pośrednictwem poczty na adres sądu. Od grudnia 2021 r. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możesz złożyć także online.

Opłata od wniosku

Dla wszystkich niewypłacalnych mam dobrą wiadomość. Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi jedynie 30 zł😉 Dowód uiszczenia opłaty załączasz do składanego wniosku.

Gdy nie mam żadnego majątku …

Jeżeli nie posiadasz żadnego majątku, to upadłość konsumencka również jest dla Ciebie;) Koszty postępowania upadłościowego mogą być tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa.

Wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz wskazać dane sądu, do którego składasz wniosek. Ponadto podajesz we wniosku swoje dane. Określasz także żądanie wniosku poprzez zaznaczenie „Tak” w polu „Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości”.

Dodatkowo we wniosku podajesz wykaz swojego majątku wraz z oszacowaniem wpisując jego składniki. Tutaj pocieszająca informacja: składniki swojego majątku szacujesz samodzielnie, nie musisz korzystać z pomocy ekspertów.

W wykazie majątku należy wskazać, które jego składniki są objęte małżeńską wspólnością majątkową.

Niezbędnym elementem wniosku o upadłość konsumencką jest spis wierzycieli, gdzie wskazujesz wszystkich swoich wierzycieli. Ponadto we wniosku o upadłość konsumencką wpisujesz wierzytelności sporne, czyli te, które są przez Ciebie kwestionowane (jeżeli występują).

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Najważniejszą częścią wniosku jest jego uzasadnienie. Od tego, jak uzasadnisz wniosek może zależeć, czy sąd ustali maksymalnie 3-letni plan spłaty, czy też aż 7-letni plan. Musisz tutaj opisać, w jakiej sytuacji materialnej i osobistej byłeś, w czasie, gdy zaciągałeś każde ze swoich zobowiązań i jak wyglądały szanse na spłatę. Wreszcie wymieniasz we wniosku o upadłość konsumencką dowody, które potwierdzają zdarzenia wskazane w uzasadnieniu wniosku. Przykładowo, jeżeli w uzasadnieniu wniosku pisałeś, że przyczyną twojej niewypłacalności był rozwód, to tutaj wpisujesz wyrok rozwodowy pani X i pana Y z dnia tego i tego.

Jeszcze pozostanie Ci wpisanie we wniosku załączników. Chodzi tutaj o wymienienie wszystkich załączanych do wniosku dokumentów. Przykładowo wpisujesz umowy pożyczek, wypowiedzenie umowy o prace czy dokumentację medyczną.

Na samym końcu podpisujesz zawarte w formularzu wniosku oświadczenie dłużnika oraz podpisujesz wniosek. Ot i wniosek o upadłość konsumencką gotowy;)

Więcej na temat tego, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką zawarłam we wpisach na moim blogu bankrutemjestem.pl: Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką – cz. 1Jakie dokumenty załączyć do wniosku o upadłość konsumencką oraz Nie warto zatajać wierzycieli we wniosku o upadłość konsumencką.

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.