Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Data dodania: 25.08.2018

przeszkody w orzeczeniu rozwoduPrzeszkody w orzeczeniu rozwodu

Dzisiejszy wpis dotyczy tematu przeszkody w orzeczeniu rozwodu. Rozwód nie zawsze jest tylko formalnością. Są sytuacje, w których sąd odmówi rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

 

Trzy przeszkody w orzeczeniu rozwodu

Kluczową przesłanką orzeczenia rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Więcej o tym przeczytasz tutaj. Jednak mimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd nie orzeknie rozwodu w trzech sytuacjach. Te trzy przypadki nazywane są przeszkodami rozwodowymi i stanowią tzw. negatywne przesłanki rozwodowe. Mimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd może nie orzec rozwodu ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci, niezgodność z zasadami współżycia społecznego lub gdy rozwodu żąda wyłącznie małżonek winny rozstania.

Przeszkody w orzeczeniu rozwodu: dobro wspólnych małoletnich dzieci

rozwód warunki

Pierwszą przeszkodą rozwodową jest dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Jeżeli ty i Twój małżonek posiadacie wspólne małoletnie dzieci,  sąd musi sprawdzić, czy w przypadku orzeczenia rozwodu nie ucierpi ich dobro. Dzieci małoletnie, to takie, które nie ukończyły 18 lat. Jeżeli sąd dojedzie do przekonania, że w wyniku rozwodu ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci, to oddali Twój pozew. Konsekwencją oddalenia pozwu będzie obciążanie Ciebie kosztami postępowania rozwodowego. Przeszkoda w postaci dobra wspólnych małoletnich dzieci ma charakter bezwzględny. To oznacza, że jeżeli ona wystąpi, sąd nie orzeknie rozwodu. Koniec kropka.

Przeszkodą do rozwodu jest również dobro dzieci adoptowanych. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy  oboje małżonkowie adoptowali dziecko, jak i przypadku, gdy jeden z małżonków adoptował biologiczne dziecko swojego współmałżonka.

W ramach rozpatrywania, czy nie zachodzi omawiana przeszkoda rozwodowa, sąd będzie musiał ustalić, jaki wpływ będzie miał rozwód na dalszy rozwój wspólnych małoletnich dzieci. Sąd zwłaszcza rozważy, czy po rozwodzie zaspokojone zostaną potrzeby emocjonalne dzieci w takim przynajmniej zakresie jak to ma miejsce obecnie oraz, czy utrzymanie małżeństwa rodziców będzie dla dzieci bardziej korzystne niż rozwód.

Przeszkody w orzeczeniu rozwodu: jak rozumie się dobro dziecka?

Kiedy sąd nie orzeknie rozwoduDobro dziecka jest rozumiane tutaj jako jego komfort emocjonalny, a nie ekonomiczny. Zatem same względy ekonomiczne, tj. prawdopodobieństwo pogorszenia się sytuacji finansowej dziecka po rozwodzie nie stanowi przeszkody do rozwodu. Temu, aby zapewnić interesy ekonomiczne dziecka po rozwodzie ma służyć instytucja alimentów.

Ponadto przy rozpatrywaniu tej przeszkody rozwodowej duże znaczenie ma wiek dziecka. Im młodsze dzieci, tym trudniej może być małżonkom uzyskać rozwód. Dzieje się tak, dlatego że im młodsze dziecko, tym większe prawdopodobieństwo, że wskutek rozwodu ucierpi jego dobro.

Ponadto Sąd ustali, jaki rozwód będzie miał wpływ na relacje dzieci z rodzicami. Przede wszystkim ustali, czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi tego małżonka, przy którym dzieci nie pozostaną. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne z uwagi na dobro dziecka, jeżeli założenie przez małżonka żądającego rozwodu nowej rodziny może doprowadzić do zerwania kontaktów z dzieckiem.

Pewnie zastanawiacie się, jak sąd ustali powyższe kwestie. Otóż sąd przeprowadzi odpowiednie postępowanie dowodowe. Celem ustalenia wpływu rozwodu na dobro małoletnich dzieci, może on zwrócić się o opinię do psychologa lub OZSS (dawnego Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego).

Przeszkody w orzeczeniu rozwodu: sprzeczność żądania rozwodu z zasadami współżycia społecznego

Prawo nie precyzuje, co kryje się pod pojęciem zasad współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego, to klauzula generalna odsyłająca do norm pozaprawnych. Zasady współżycia społecznego rozumiane są jako zbiór pewnych zasad, będących wskazówkami, jak postępować pod względem moralnym czy etycznym. To ogólnie uznawane wartości, reguły czy ogólnie przyjęte Celem tej przeszkody rozwodowej jest przede wszystkim ochrona współmałżonka przed rażącą krzywdą.

Sąd nie orzeknie Twojego rozwodu, jeżeli Twój małżonek cierpi na nieuleczalną chorobę lub dotknęło go ciężkie kalectwo i wymaga opieki, a poza Tobą nie ma się nim kto zająć. Ponadto sąd może nie orzec Twojego rozwodu, jeżeli w sposób rażący zaniedbujesz swoje obowiązku wobec współmałżonka i dzieci i przerzucasz ciężar dbania o dzieci na współmałżonka lub organy pomocy społecznej.

Natomiast sam podeszły wiek jednego z małżonków co do zasady nie będzie stał na przeszkodzie rozwodowi.

Przeszkody w orzeczeniu rozwodu: żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia

Co do zasady małżonek, który spowodował rozkład pożycia małżeńskiego nie może domagać się rozwodu, chyba że małżonek niewinny wyrazi na to zgodę. Jednakże, jeżeli odmowa zgody małżonka niewinnego jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, to sąd orzeknie rozwód. Przykładowo tak będzie w sytuacji, gdy małżonek winny rozkładu pożycia wszedł w związek z nowym partnerem i ma dziecko w tym nowym związku, a małżonek niewinny odmawia zgody na rozwód jedynie przez zawiść.

Przeszkody w orzeczeniu rozwodu: ponowny pozew o rozwód

Pozew o rozwód można składać wielokrotnie. Gdy sąd oddalił Twój pozew o rozwód ze względu na występowanie przeszkody rozwodowej, to jeżeli okoliczności faktyczne się zmienią, możesz ponownie wystąpić o rozwód. Sąd po ponownym procesie orzeknie Twój rozwód tylko i wyłącznie, jeżeli wykażesz, że zaszły nowe okoliczności uzasadniające rozwód. Przykładowo, gdy wasze wspólne dziecko podrosło i obecnie zbliża się do okresu pełnoletności.

 

#adwokat rozwód Kraków

#adwokat rozwód Warszawa

#adwokat rozwód Katowice

# rozwody Warszawa #rozwody Kraków #rozwody Katowice

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.