Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Data dodania: 10.08.2018

rozwód warunki, Kiedy sąd orzeknie rozwód ?

 

Dzisiejszy wpis dotyczy zagadnienia rozwód warunki. Sąd orzeknie rozwód tylko, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Sąd zatem zbada, czy między małżonkami istnieje więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Z pozwem o rozwód może wystąpić każdy z małżonków.

Kluczową przesłanką orzeczenia rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest to tzw. pozytywna przesłanka rozwodowa. Oprócz tej przesłanki prawo wyróżnia sytuację, gdy pomimo wystąpienia między małżonkami rozpadu pożycia, sąd i tak nie orzeknie rozwodu. Są to tak zwane przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu (tzw. przeszkody rozwodowe). Chodzi tutaj o winę małżonka żądającego rozwodu, o dobro małoletnich dzieci oraz o zasady współżycia społecznego.

Masz zapytania w sprawie prawa rozwodowego, a wśród nich m.in.:

  • adwokat Kraków rozwód
  • ile kosztuje rozwód
  • adwokat rozwód Kraków
  • adwokat rozwody Kraków
  • dobry adwokat Kraków rozwód
  • sprawy rozwodowe
  • adwokat Kraków rozwody
  • rozwody Kraków
  • rozwód kościelny
  • prawnik rozwody Kraków

Dobrze trafiłeś! Odpowiemy na nurtujące Cię pytania.

Rozwód warunki: rozpad pożycia małżeńskiego

Rozwód warunki: rozpad pożycia małżeńskiegoDo orzeczenia rozwodu może dojść tylko, jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie orzeknie rozwodu nawet jeżeli małżonkowie zgodnie o to wnoszą. Nawet takie naganne społecznie okoliczności, jak przemoc domowa, nałóg jednego z małżonków lub zdrada, nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu. W tych sytuacjach sąd nadal ma obowiązek zbadania, czy w danym małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Zapamiętaj: Obowiązkiem sądu w każdej sprawie rozwodowej jest ustalenie, czy między małżonkami ustało pożycie małżeńskie.

Prawo nie precyzuje, co kryje się pod pojęciem zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Interpretację tych pojęć pozostawiono orzecznictwu sądowemu oraz specjalistom z zakresu prawa rodzinnego.

Powszechnie uznaje się, że pożycie małżeńskie realizowane jest na trzech płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną jest sfera uczuciowa. Jest to więź emocjonalna między małżonkami, miłość, zaufanie, wzajemne wsparcie. Druga płaszczyzna to sfera fizyczna. Chodzi tutaj o relacje seksualne, intymne. Trzecią płaszczyzną jest sfera gospodarcza. To wspólnota ekonomiczna przejawiająca się w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

Polecamy: rozwody Kraków

Rozwód warunki: zupełność rozkładu pożycia

radca prawny krakówAby sąd mógł orzec rozwód rozpad pożycia małżeńskiego musi mieć charakter zupełny. Zupełność rozpadu pożycia małżeńskiego polega na ustaniu między małżonkami więzi: uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. To oznacza, że nie wystarczy, że między małżonkami ustanie jedna z więzi składających się na pożycie małżeńskie. Do orzeczenia rozwodu wymagane jest, aby uległy zerwaniu wszystkie wyżej wymienione więzi łączące małżonków.

W orzecznictwie dostrzega się pewne wartościowanie więzi składających się na pożycie małżeńskie. Najistotniejszą wydaje się być więź emocjonalna. O jej ustaniu świadczy wrogi stosunek między małżonkami. W orzecznictwie podkreśla się, że ustanie więzi fizycznej lub gospodarczej nie musi oznaczać rozpadu pożycia, jeżeli wynika z okoliczności niezależnych od małżonków. Przykładowo można tutaj wskazać ustanie więzi fizycznej z powodu choroby małżonka. Z kolei brak więzi fizycznej lub gospodarczej może być spowodowany czasowym pobytem za granicą jednego z małżonków w związku z pracą zarobkową.

Zobacz też: rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód warunki: trwałość rozpadu pożycia małżeńskiego

Aby sąd mógł orzec rozwód, rozkład pożycia musi być także trwały. Trwałość rozkładu pożycia występuje wtedy, gdy można rozsądnie oczekiwać, że małżonkowie nie powrócą już do wspólnego pożycia. Z reguły wymagane jest, by rozkład pożycia trwał już od dłuższego czasu. Czasami przyjmuje się, że tą granicą jest okres kilku miesięcy. Są jednak sytuacje, gdy rozkład będzie uznany za trwały mimo tego, iż nie był „długotrwały”.

Rozwód warunki: trwałość rozpadu pożycia małżeńskiegoPojawia się tutaj pytanie, ile czasu trzeba odczekać po rozstaniu, aby móc wnieść pozew rozwód. Prawo nie daje na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Ja w swojej praktyce zalecam małżonkom odczekanie co najmniej kilku miesięcy, jednakże wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Ponadto, trzeba wziąć pod uwagę, że w toku postępowania rozwodowego rozpad pożycia małżeńskiego może się pogłębić. Biorąc pod uwagę duże obłożenie sądów sprawami rozwodowymi, zanim dojdzie do pierwszej rozprawy minie około pół roku. W takiej sytuacji, małżonkowie zyskują dodatkowy okres, który należy doliczyć ogólnego okresu rozkładu pożycia.

W aspekcie trwałości rozpadu pożycia pojawia się kwestia wspólnego zamieszkiwania z małżonkiem w tym samym lokalu mieszkalnym. Nasuwa się pytanie, czy fakt takiego wspólnego zamieszkiwania nie będzie stanowił przeszkody w orzeczeniu rozwodu. Wspólne zamieszkiwanie małżonków może przecież świadczyć o istnieniu między nimi więzi gospodarczej. Otóż, nie. W polskich realiach gospodarczych, są to przypadki często spotykane. Jeżeli zatem wspólne zamieszkiwanie małżonków pod wspólnym dachem ma charakter przymusowy ( np. jest wymuszone ich sytuacją finansową), to nie wykluczy ono możliwości orzeczenia rozwodu.

Rozwód warunki: przyczyny rozpadu nieistotne

Waga przyczyn rozpadu pożycia nie ma znaczenia,. Prawo polskie nie stawia wymogu, by do rozpadu pożycia doszło z ważnych powodów. Zatem sąd może orzec rozwód, nawet, jeżeli do rozpadu pożycia doszło z błahych przyczyn. To co jest istotne, to ustalenie, że doszło do rozpadu pożycia.
Rozwód warunki: wejście małżonka w kolejny związek

Pozostawanie przez jednego lub obu małżonków w związku z osobą trzecią będzie przemawiało za stwierdzeniem, że rozpad pożycia ma charakter trwały, w szczególności, jeżeli małżonek ma dziecko z nowego związku lub partnerka małżonka z nowego związku spodziewa się dziecka.

Popularny artykuł: Ile kosztuje rozwód ?

Rozwód warunki: przeszkody rozwodowe

Mimo rozpadu pożycia małżeńskiego, nawet, jeżeli jest on trwały i zupełny, sąd nie orzeknie rozwodu w trzech sytuacjach. Po pierwsze, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Po drugie, orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Po trzecie, gdy żąda rozwodu małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli sąd w wyniku postępowania dowodowego ustali, że w wyniku rozwodu ucierpi dobro wspólnego małoletniego dziecka małżonków, to nie może orzec rozwodu. Ta przeszkoda ma charakter bezwzględny. Dobro dziecka jest rozumiane jako jego komfort emocjonalny, a nie ekonomiczny. Zatem prawdopodobieństwo pogorszenia się sytuacji finansowej dziecka po rozwodzie nie stanowi przeszkody do rozwodu. Wiek dziecka ma duże znaczenie.

Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego polega przykładowo na sytuacji, gdy małżonek porzuca współmałżonka pozostawiając go w ciężkiej chorobie, a nie ma kto się nim zaopiekować.

Co do zasady małżonek, który spowodował rozpad pożycia małżeńskiego nie może domagać się rozwodu, chyba że małżonek niewinny wyrazi na to zgodę. Jednakże, jeżeli odmowa zgody małżonka niewinnego jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, to sąd orzeknie rozwód. Przykładowo tak będzie w sytuacji, gdy małżonek winny rozkładu pożycia wszedł w związek z nowym partnerem i ma dziecko w tym nowym związku, a małżonek niewinny odmawia zgody na rozwód przez zawiść.

 

#adwokat rozwód Kraków

#adwokat rozwód Warszawa

#adwokat rozwód Katowice

# rozwody Warszawa #rozwody Kraków #rozwody Katowice

 

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.