Upadłość konsumencka warunki

Data dodania: 31.07.2018

upadłość konsumencka warunkiDzisiejszy wpis dotyczy tematu upadłość konsumencka warunki. Wyjaśnię Ci, jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Musisz bowiem wiedzieć, że upadłość konsumencka nie jest dla każdego. To pozytywne rozwiązanie, bo w przeciwnym razie promowane byłyby negatywne postawy społeczne polegające na nieregulowaniu długów.  

 

  1. Upadłość konsumencka warunki: nawet jeżeli jesteś biedy

Na wstępnie należy podkreślić, że posiadanie majątku nie jest warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zatem nawet, jeżeli nie posiadasz żadnego majątku, możesz ogłosić upadłość konsumencką;)

  1. Upadłość konsumencka warunki: jesteś konsumentem

Upadłość konsumencką może ogłosić tylko konsument, czyli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Istotne jest tutaj wykreślenie wpisu z rejestru CEIDG, a nie sam fakt zawieszenia działalności gospodarczej w CEIDG czy faktycznego zaprzestania jej prowadzenia. To oznacza, że nie wystarczy zawieszenie działalności gospodarczej ani samo faktyczne zaprzestanie jej prowadzenia. Trzeba zarówno zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, jak i wykreślić wpis z rejestru CEIDG. Jeżeli tego dokonasz, to już następnego dnia po wykreśleniu wpisu z rejestru CEIDG możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  1. Upadłość konsumencka warunki: jesteś niewypłacalny

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką musisz być niewypłacalny. Jesteś niewypłacalny, gdy nie wykonujesz swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ponadto stan ten musi mieć charakter trwały. Domniemywa się, że z niewypłacalnością mamy do czynienia, jeżeli zaległości w spłacie zobowiązań przekraczają trzy miesiące. Co ważne, aby móc ogłosić upadłość konsumencką wystarczy posiadanie długu wobec jednego wierzyciela. Zatem, jeżeli posiadasz jedynie dług wobec Urzędu Skarbowego, to możesz ogłosić upadłość konsumencką.

  1. Upadłość konsumencka warunki: nie ponosisz winy w powstaniu niewypłacalności

Brak winy w powstaniu niewypłacalności to jedna z głównych przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Polega ona na tym, że nie ogłosi upadłości konsumenckiej osoba, która doprowadziła do niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Z mojej praktyki wynika, że wina w postaci rażącego niedbalstwa jest najczęstszą przyczyną oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Jako dłużnik jesteś zobowiązany podejmować podstawowe akty staranności w zakresie analizy Twojej zdolności do obsługi zadłużenia i niedopuszczenia do niewypłacalności. Rażące niedbalstwo polega na niedochowaniu tych podstawowych zasad staranności przy zaciąganiu długów.

  1. Upadłość konsumencka warunki: poprawnie zachowałeś się w poprzedniej upadłości konsumenckiej

Sąd oddali Twój wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli w ciągu 10 lat przed jego złożeniem toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i z Twojej winy zostało ono umorzone lub uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli. Zatem nie ogłosisz upadłości konsumenckiej, jeśli w poprzednim postępowaniu o upadłość konsumencką zachowywałeś się w sposób naganny. Niemniej sąd ogłosi upadłość konsumencką mimo Twojego niepoprawnego zachowania we wcześniejszym postępowaniu o upadłość konsumencką, jeżeli względy słuszności lub względy humanitarne uzasadniają przeprowadzenie wobec Ciebie upadłości konsumenckiej.

  1. Upadłość konsumencka warunki: złożyłeś w terminie wniosek o upadłość przedsiębiorcy

Przedmiotowa przesłanka dotyczy byłych przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca, w tym ten prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ma obowiązek złożenia w terminie wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Ten termin wynosi 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności. Jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką nie złożyłeś w terminie wniosku o upadłość przedsiębiorcy, to sąd oddali Twój wniosek o upadłość konsumencką. Niemniej, sąd ogłosi Twoją upadłość mimo niezłożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie, jeżeli względy słuszności lub względy humanitarne uzasadniają przeprowadzenie wobec Ciebie upadłości konsumenckiej.

  1. Upadłość konsumencka warunki: nie zapadł wobec Ciebie prawomocny wyrok o uznaniu dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli

Sąd oddali Twój wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli w ciągu 10 lat przed jego złożeniem, inny sąd w procesie cywilnym prawomocnie orzekł, że dokonałeś tzw. czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Co istotne, chodzi tutaj tylko o prawomocny wyrok. Czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli polegają na wyzbywaniu się majątku przez dłużnika na rzecz osób trzecich celem uchronienia majątku przed egzekucją.  Przykładem takiej czynności jest darowizna nieruchomości na rzecz krewnego dokonana tuż przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Niemniej, sąd upadłościowy ogłosi upadłość konsumencką mimo prawomocnego uwzględnienia przez sąd cywilny skargi pauliańskiej w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku, jeżeli względy słuszności lub względy humanitarne uzasadniają przeprowadzenie wobec Ciebie upadłości konsumenckiej.

  1. Upadłość konsumencka warunki: nie umorzono Twoich długów w poprzedniej upadłości konsumenckiej

Jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe, w wyniku którego umorzono Twoje długi, sąd oddali kolejny wniosek. Niemniej sąd nie oddali Twojego wniosku w tym przypadku, jeżeli dochowałeś należytej staranności bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

*****

O tym, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką dowiesz się tutaj.

O tym, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką przeczytasz tutaj.

 

*****

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.