Rozwód a nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków

Rozwód a nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków    rozwód a nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad prawa rodzinnego małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Przy czym nierówne udziały ustalane są z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego. O jakie wyjątkowe sytuacje chodzi?

Otóż muszą zostać spełnione jednocześnie trzy warunki:

1.któryś z małżonków zgłosił żądanie ustalenia nierównych udziałów,

2.zaszły ”ważne powody”,

3.małżonkowie w niejednakowym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego.

Wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym należy złożyć w trakcie postępowania o podział majątku wspólnego przed sądem I instancji. Sąd uwzględni żądanie małżonka ustalenia nierównych udziałów tylko wtedy, gdy wykaże on, że wystąpiły łącznie przesłanka nr 2 i przesłanka nr 3. Jeżeli została spełniona tylko jedna z tych przesłanek, to sąd nie ustali nierównych udziałów.

Ważne powody

Jak rozumieć to enigmatyczne pojęcie „ważne powody”? Od razu wyjaśniam, że nie chodzi tutaj o powody o charakterze majątkowym, ale o względy czysto moralne. Ważne powody zachodzą wtedy, jeżeli w danym przypadku równość udziałów małżonków w majątku wspólnym pozostawałaby w sprzeczności z zasadami etyki. I tak ważnym powodem ustalenia nierównych udziałów jest rażąco naganne zachowanie małżonka.  Więc, jeżeli Twój małżonek lekkomyślnie trwoni majątek i jednocześnie Ty w większym stopniu przyczyniłaś się do powstania majątku wspólnego, to masz podstawy, żeby żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Podobnie, jeżeli Twój małżonek jest hazardzistą, narkomanem lub alkoholikiem lub w inny sposób rażąco narusza obowiązki wobec rodziny.

Ponadto zgodnie z orzecznictwem, kwestia tego, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego ma także znaczenie przy ustalaniu, czy w danym przypadku zachodzą „ważne powody” przemawiające za ustaleniem nierównych udziałów

Niejednakowe przyczynianie się małżonków do powstania majątku

Polskie prawo rodzinne opiera się na domniemaniu równego przyczyniania się małżonków do powstania majątku wspólnego. Jeżeli chcesz, aby sąd ustalił nierówne udziały w majątku wspólnym, to nie tylko musisz wykazać ważne powody, ale także to, że w większym stopniu przyczyniłaś się do powstania majątku wspólnego.

Co rozumieć pod pojęciem „przyczynianie się do powstania majątku wspólnego”?

Otóż chodzi o ogół starań o dobro rodziny i zaspokojenie jej potrzeb. To „przyczynianie się” obejmuje takie zachowania małżonka, które bezpośrednio przekładają się na powiększenie masy majątku wspólnego, np. dostarczanie dochodów z wynagrodzenia za pracę czy dochodów z działalności gospodarczej. W grę wchodzą także takie wydarzenia, które w sposób pośredni przyczyniają się do powiększenia majątku wspólnego, np. darowizna na rzecz małżonka czy dziedziczenie przez niego przedmiotu, który wszedł do majątku wspólnego. Przykładowo rodzice Twojego męża podarowali mu mieszkanie, które zgodnie z ich wolą weszło do majątku wspólnego. Taka darowizn będzie postacią przyczyniania się męża do powstania majątku wspólnego.

Jednakże to „przyczynianie się” obejmuje także inne zachowania małżonka. I tak to „przyczynianie się” może polegać również na  osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Więc nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i w prowadzeniu domu jest postacią przyczyniania się do powstania majątku wspólnego. Zatem, jeżeli Ty zajmowałaś się wychowywaniem dzieci i pracą w gospodarstwie domowym przez co nie pracowałaś zarobkowo, a Twój mąż w tym czasie utrzymywał rodzinę realizując się zawodowo, to nie zachodzi w takiej sytuacji nierówne przyczynianie się do powstania majątku wspólnego. Często, w takiej sytuacji Twój mąż będzie myślał, że skoro to on utrzymywał rodzinę przez cały czas trwania małżeństwa, a ty nie pracowałaś, to jemu należy się więcej z majątku wspólnego. Tak jednak nie jest.

#adwokat rozwód Kraków

#adwokat rozwód Warszawa

#adwokat rozwód Katowice

# rozwody Warszawa #rozwody Kraków #rozwody Katowice

Umów się na wizytę w naszym oddziale w:

• Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, lok. 331

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 60

Zadzwoń: +48 603 536 414

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.