Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Data dodania: 05.02.2023

ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiejIle kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Dzisiejszy wpis dotyczy tematu ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O koszty upadłości konsumenckiej pytacie mnie bardzo często. Ten artykuł powinien rozwiać wasze wątpliwości.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Brak majątku

Na wstępie wyjaśniam, że brak majątku nie jest przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zatem abyś mógł ogłosić upadłość konsumencką nie musisz posiadać żadnego majątku ani osiągać żadnych dochodów. Upadłość konsumencka jest także, a może nawet przede wszystkim, dla ludzi ubogich. Jeżeli zaliczasz się do takich osób, to temat kosztów ogłoszenia upadłości konsumenckiej Ciebie nie dotyczy. Możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i nie zostanie on oddalony z powodu braku majątku. Możesz nawet starać się o zwolnienie przez sąd z opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w kwocie 30 zł. W tym celu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złóż w sądzie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i dochodach.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jeżeli jednak posiadasz majątek i/lub osiągasz dochody, to kwestia kosztów upadłości konsumenckiej będzie Ciebie dotyczyć. Wydatek, jaki poniesiesz przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, to koszt opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ta opłata jest symboliczna i wynosi jedynie 30 zł.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Honorarium prawnika

Ponadto, jeżeli zdecydujesz się skorzystać z pomocy  adwokata lub radcy prawnego w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to dojdzie jeszcze koszt honorarium prawnika. Cena co do zasady jest ustalana w sposób indywidualny. Na jej wysokość często ma wpływ stopień skomplikowania sprawy. Ponadto cena jest różna w zależności od kancelarii. Jednakże co do zasady waha się ona w granicach od 4000 zł -5000 zł netto do kilkunasty tysięcy (przy skomplikowanych sprawach).

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możesz sporządzić samemu. Jednakże opracowanie takiego wniosku, a zwłaszcza jego uzasadnienie jest skomplikowaną czynnością. Od tego, jak uzasadniony zostanie wniosek często zależy, czy Twój plan spłaty wierzycieli będzie 3-letni, czy też aż 7-letni.  Dlatego też, jeżeli posiadasz na to fundusze, zalecam powierzenie tej czynności prawnikowi.

Pamiętaj jednak, że jeżeli już zdecydujesz się na pomoc prawnika w opracowaniu wniosku koniecznie udaj się do prawnika specjalizującego się w upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka, to bardzo wąska dziedzina specjalizacji prawniczej. To oznacza, że tylko nieliczni prawnicy się na niej naprawdę znają.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Koszty postępowania po ogłoszeniu upadłości

Jeżeli chodzi o koszty postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, to ich wysokość zależy od m.in. od czasu trwania postępowania.

Dobra wiadomość jest taka, że celem obniżenia kosztów postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zwolnione od opłat zostały obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które są wymagane w toku tego postępowania.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Wynagrodzenie syndyka

Główną część kosztów postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej stanowi wynagrodzenie syndyka. Wysokość wynagrodzenia syndyka zależy od wysokości funduszów masy upadłości, stopnia zaspokojenia wierzycieli, nakładu jego pracy, zakresu czynności podjętych w postępowaniu, stopnia ich trudności oraz czas trwania postępowania.

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że ustawodawca określił minimalną i maksymalną wysokość tego wynagrodzenia. Jego wysokość może wynosić od ¼ do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Takie sytuacje występują jednak rzadko.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Gdy majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania

Jeżeli Twój majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Syndyk natomiast zwraca Skarbowi Państwa pokryte koszty niezwłocznie po wpływie do masy upadłości wystarczających na to środków (np. po sprzedaży Twojego samochodu lub domu).

Jednak, jeśli do masy upadłości nie wpłyną środki wystarczające na zwrot Skarbowi Państwa pokrytych kosztów postępowania, do ich zwrotu w pełnej wysokości zobowiązany będziesz w ramach planu spłaty wierzycieli. O tym, co to jest plan spłaty wierzycieli dowiesz się tutaj.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Umorzenie kosztów postępowania

W sytuacji natomiast, gdy sąd umorzy Twoje zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, to umorzone zostaną również pokryte przez Skarb Państwa koszty postępowania upadłościowego. O tym, kiedy sąd może umorzyć Twoje zobowiązania bez ustalenia planu spłaty przeczytasz tutaj.

*****

Formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pobierzesz tutaj.

O tym, ile trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przeczytasz tutaj.

O tym, czy spełniasz warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dowiesz się tutaj.

Upadłość konsumencka kancelaria Kraków

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.