Upadłość finansowa osoby fizycznej przebieg

upadłość finansowa osoby fizycznejUpadłość finansowa osoby fizycznej

Dzisiejszy wpis dotyczy zagadnienia upadłość finansowa osoby fizycznej przebieg. Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe prowadzące do oddłużenia konsumenta. W konsumenckim postępowaniu upadłościowym wyróżniamy trzy etapy: postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, właściwe postępowanie upadłościowe oraz ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Upadłość finansowa osoby fizycznej przebieg: postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej robisz nic innego, jak wszczynasz tzw. postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W tym postępowaniu sąd bada, czy Twój wniosek spełnia wymogi formalne. Ponadto sąd ustala, czy spełniasz warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i czy nie zachodzą wobec Ciebie tzw. przesłanki negatywne skutkujące oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką. Ten etap konsumenckiego postępowania upadłościowego kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.  Pierwsze korzyści z upadłości konsumenckiej doświadczysz właśnie wraz z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, toczące się przeciwko Tobie postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej postępowania te umarzają się. Ponadto po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie ma możliwości wszczęcia nowych egzekucji wobec wierzytelności objętych postępowaniem upadłościowym.

Upadłość finansowa osoby fizycznej przebieg: właściwe postępowanie upadłościowe

Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej prowadzone jest tzw. właściwe postępowanie upadłościowe. Ten etap postępowania upadłościowego sprowadza się głównie do sprzedaży Twojego majątku. Ten etap postępowania prowadzony jest przy udziale syndyka. W ramach tego etapu ustala się skład i wartość masy upadłości (Twojego majątku) oraz sporządza listę wierzytelności. Ponadto w toku właściwego postępowania upadłościowego sprzedaje się Twój majątek i dzieli uzyskane w ten sposób środki między wierzycieli, którzy zostali ujęci na liście wierzytelności. Jeśli posiadasz mieszkanie lub dom, to one też zostaną sprzedane przez syndyka. Jeżeli jednakże nie posiadasz majątku, to czynności związane z ustaleniem składu majątku oraz jego sprzedażą zostaną pominięte.

W efekcie, zakończenie tego etapu konsumenckiego postępowania upadłościowego może nastąpić w dwojaki sposób, w zależności od Twojej sytuacji majątkowej. Jeżeli posiadasz majątek, to nastąpi wykonanie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Natomiast, jeśli nie posiadasz majątku, to zostanie zatwierdzona lista wierzytelności przez sędziego-komisarza.

Upadłość finansowa osoby fizycznej przebieg: ustalenie planu spłaty wierzycieli

Po zakończeniu właściwego postępowania upadłościowego ma miejsce ostatni etap konsumenckiego postępowania upadłościowego polegający na ustaleniu przez sąd planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli jest ustalany przez sąd w drodze postanowienia. W tym planie sąd określi, przez jaki czas oraz w jakich kwotach będziesz musiał spłacać swoich wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli realizowany jest przez maksymalnie 3 lata (36 miesięcy). Przy ustalaniu miesięcznych rat sąd weźmie pod uwagę Twoje możliwości zarobkowe. Ponadto sąd uwzględni koszty związane z utrzymaniem rodziny, w tym konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Niemniej sąd pomija ustalenie planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty. W takim przypadku sąd wydaje  postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Tak się dzieje, jeżeli upadły nie posiada żadnych dochodów, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie ma możliwości zarobkowych.

Na postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty albo o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty zażalenie przysługuje zarówno wierzycielom, jak i upadłemu. Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli to moment, w którym wierzyciele dość często się uaktywniają i zaskarżają to postanowienie.

Podsumowując, w wyjątkowych przypadkach, gdy brak jest majątku i dochodów upadłego konsumenckie postępowanie upadłościowe może zostać przeprowadzone bez etapu likwidacji majątku i bez etapu planu spłaty. To oznacza, że po już po ustaleniu listy wierzytelności doszłoby do całkowitego oddłużenia upadłego.

Upadłość finansowa osoby fizycznej przebieg: zakończenie postępowania

Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie konsumenckiego postępowania upadłościowego. Taki sam skutek ma uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Etap  wykonywania planu spłaty wierzycieli i następującego po nim umorzenia zobowiązań upadłego  przypada już po zakończeniu konsumenckiego postępowania upadłościowego. Zakończenie postępowania oznacza wygaśnięcie funkcji sędziego-komisarza i syndyka.

Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza dla Ciebie korzystną zmianę. W tym dniu bowiem nastąpi zwolnienie Twojego wynagrodzeni od zajęcia dokonywanego dotychczas przez syndyka. Z tym dniem także odzyskasz prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami.

Upadłość finansowa osoby fizycznej przebieg: umorzenie zobowiązań

Po tym jak prawidłowo wykonasz obowiązki nałożone na Ciebie w planie spłaty, Twoje pozostałe zobowiązania zostaną umorzone. Sąd wyda wówczas postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu Twoich zobowiązań. Umorzone zostaną Twoje zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej i niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Wówczas odniesiesz największą korzyść z upadłości konsumenckiej – upragnione oddłużenie.

 

 

O tym, ile trwa upadłość konsumencka przeczytasz tutaj.

 O warunkach ogłoszenia upadłości konsumenckiej przeczytasz tutaj.

 

 

Umów się na wizytę w naszym oddziale w:

• Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, lok. 331

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 60

Zadzwoń: +48 603 536 414

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.