Ile trwa upadłość konsumencka?

Data dodania: 04.02.2023

ile trwa upadłość konsumenckaIle trwa upadłość konsumencka?

Dzisiejszy wpis dotyczy zagadnienia, ile trwa upadłość konsumencka. Jeżeli rozważasz złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to pewnie chciałbyś wiedzieć, ile czasu potrwa konsumenckie postępowanie upadłościowe.

Na pytanie, ile trwa upadłość konsumencka trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Po pierwsze, dlatego, że przepisy nie zakreślają sztywnych terminów odnośnie przeprowadzenia tego postępowania. Po drugie, czas trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego w dużej mierze zależy od indywidualnej sytuacji osoby składającej wniosek o upadłość konsumencką.

Ile trwa upadłość konsumencka? Czas rozpatrzenia wniosku o upadłość

Samo rozpoznanie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trwa dość krótko. Z reguły kończy się ono w okresie do 2-4 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Co prawda przepisy wskazują, że sąd, który rozpoznaje sprawę o upadłość konsumencką, powinien wydać postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin dwumiesięczny ma jednak charakter jedynie instrukcyjny. W rzeczywistości często dochodzi do tego, że sąd wydaje postanowienie po upływie dwóch miesięcy.

Ile trwa upadłość konsumencka? Czas trwania właściwego postępowania upadłościowego

Najtrudniejszym do określenia jest czas trwania tzw. właściwego postępowania upadłościowego. Właściwe postępowanie upadłościowe, to ten etap konsumenckiego postępowania upadłościowego, który rozpoczyna się po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Ten etap postępowania prowadzony jest przy udziale syndyka. W ramach tego etapu ustala się skład i wartość masy upadłości (majątku upadłego) oraz sporządza listę wierzytelności. Ponadto w toku właściwego postępowania upadłościowego sprzedaje się majątek upadłego i dzieli uzyskane w ten sposób środki między wierzycieli. Jeżeli jednakże upadły nie posiada majątku, to czynności związane z ustaleniem składu majątku oraz jego sprzedażą się pomija, co w efekcie oznacza znaczne skrócenie czasu trwania właściwego postępowania upadłościowego, a tym samym i całego postępowania.

Ile trwa upadłość konsumencka? majątek upadłego

Zatem, czas trwania właściwego postępowania upadłościowego zależy przede wszystkim od sytuacji majątkowej upadłego. Jeżeli upadły posiada majątek, to czas jego spieniężenia będzie się przekładał na czas trwania właściwego postępowania upadłościowego. Spieniężenie majątku przez syndyka powinno nastąpić w ciągu kilkunastu miesięcy. Jeśli jednakże w skład majątku upadłego wchodzą składniki trudne do spieniężenia (np. udział we własności mało atrakcyjnej nieruchomości), to czas trwania właściwego postępowania upadłościowego może potrwać nawet klika lat. W przypadku natomiast, gdy upadły nie posiada żadnego majątku, etap właściwego postępowania upadłościowego powinien trwać do około 6 miesięcy.

Ile trwa upadłość konsumencka? plan spłaty wierzycieli

Po zakończeniu właściwego postępowania upadłościowego ma miejsce ostatni etap konsumenckiego postępowania upadłościowego, tj. ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli. Sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty po wykonaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości (gdy upadły ma majątek) albo po zatwierdzeniu listy wierzytelności przez sędziego-komisarza (gdy upady nie ma majątku). Czas trwania tego etapu zależy głównie od sprawności sędziego-komisarza, sądu oraz aktywności wierzycieli, o czym mowa poniżej.

Niemniej sąd pomija ustalenie planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku sąd wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Zatem, gdy nie posiadasz żadnych dochodów, szybciej uzyskasz oddłużenie.

Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie konsumenckiego postępowania upadłościowego.

Ile trwa upadłość konsumencka? wykonanie planu spłaty wierzycieli

Etap  wykonywania planu spłaty wierzycieli i następującego po nim umorzenia zobowiązań upadłego  przypada już po zakończeniu konsumenckiego postępowania upadłościowego. Odnośnie wykonania planu spłaty wierzycieli przepisy wyznaczają ramy czasowe jego trwania. Zgodnie z prawem, jeżeli popadłeś w niewypłacalność w sposób niezawiniony, to plan spłaty wierzycieli realizowany jest przez maksymalnie 3 lata (36 miesięcy). Natomiast, jeżeli popadłeś w niewypłacalność w sposób zawiniony, to plan spłaty wierzycieli może być zasądzony na okres dłuższy, maksymalnie na okres 7 lat.

WAŻNE: Wykonanie planu spłaty wierzycieli kończy się umorzeniem zobowiązań upadłego.

Ile trwa upadłość konsumencka? Syndyk i wierzyciele

Ponadto na długość konsumenckiego postępowania upadłościowego ma wpływ sprawność syndyka. Niestety przypadki opieszałości syndyków nie należą do rzadkości. W przypadku  ewidentnej opieszałości syndyka, gdy rozmowa z syndykiem nie przynosi pożądanego skutku, można rozważyć pisemną interwencję w sądzie.

Dodatkowo na długość konsumenckiego postępowania upadłościowego wpływ ma aktywność wierzycieli. Wierzyciele bowiem mogą wnosić w toku konsumenckiego postępowania upadłościowego środki zaskarżenia na rozstrzygnięcia, z których nie są zadowoleni. Przykładowo, dość często korzystają oni z możliwości zaskarżania postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Czas rozpatrywania ewentualnych środków zaskarżenia wnoszonych w toku konsumenckiego postępowania upadłościowego wydłuża jego okres.

Konkludując, należy zauważyć, że najkorzystniej dla upadłego jest, gdy nie posiada on żadnego majątku.  Wtedy konsumenckie postępowanie upadłościowe będzie trwać najkrócej (do ok. 1 roku).

*****

O tym, czy spełniasz warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej przeczytasz tutaj.

O tym, dlaczego nie warto zatajać długów we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przeczytasz tutaj.

O tym, czy syndyk jest lepszy od komornika, przeczytasz tutaj.

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.