Jesteś
niewypłacalny ?

Kinga Gawor
początek cytatu

Klinika Upadłości Konsumenckiej Gawor jest prowadzona przez Gawor Kancelarię Prawną – dynamiczną kancelarię prawną z oddziałami w Krakowie, Warszawie i Katowicach. Pomagamy w podjęciu świadomej decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Zapewniamy pełną reprezentację w postępowaniu o upadłość konsumencką. W zakres usług wchodzi: bezpłatna analiza Twojej sytuacji, sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką oraz reprezentacja w sądzie i przed syndykiem.

koniec cytatu
obrazek

Kto ?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?
Możesz ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli:
- nie posiadasz żadnego majątku,
- jesteś byłym przedsiębiorcą,
- jesteś członkiem zarządu spółki z o.o.,
- masz kredyt we frankach,
- poręczyłeś cudzy dług,
- wobec Ciebie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne,
- jesteś rolnikiem.

obrazek

Koszty

Jaki jest koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi obecnie 30 zł. Jeżeli chodzi o koszty postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, to ich wysokość zależy od czynności podjętych przez syndyka, czasu trwania postępowania oraz wynagrodzenia przyznanego syndykowi.

obrazek

Jak długo ?

Ile trwa ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Samo rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trwa średnio 2-3 miesiące. Natomiast długość postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zależy od sytuacji prawno-majątkowej dłużnika, m.in. od tego, czy dłużnik posiada majątek. Może ono trwać od kilku miesięcy nawet do paru lat.

obrazek

Co potrzebuję ?

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości kome2ckiej?
We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy szczegółowo opisać historię swojego zadłużenia oraz sytuację materialną i osobistą. W tym celu należy załączyć do wniosku szereg dokumentów, w tym:
- umowy pożyczek,
- wypowiedzenia umów pożyczek,
- pisma od komorników w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
- w przypadku choroby – dokumentacja medyczna,

obrazek

Umorzenie długów

Czy umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej podlegają wszystkie długi ?
Nie, prawo wyróżnia pewne kategorie zobowiązań, które ze względu na swój charakter nie podlegają umorzeniu. Należą do nich między innymi zobowiązania o charakterze alimentacyjnym.

obrazek

Cennik

Jakie jest honorarium kancelarii za ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Ceny za opracowanie porady prawnej, sporządzenie wniosku o upadłośkonsumencką, zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym oraz reprezentację przed syndykiem ustalane są indywidualnie i zależą m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, wielości wierzycieli, czy wysokości zadłużenia. Poniżej podajemy przykładowe ceny:
- Cena porady prawnej w sprawie upadłości konsumenckiej wynosi od 250 zł.
- Cena sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką wynosi od 4200 zł,