Ogłosiłeś upadłość konsumencką i co dalej?

co dalej po upadłości konsumenckiej

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii co dalej po upadłości konsumenckiej. Jeżeli  sąd właśnie ogłosił Twoją upadłość konsumencką, to pewnie zastanawiasz się, co czeka Cię dalej? Musisz bowiem pamiętać, że samo wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie oznacza oddłużenia. Na oddłużenie będziesz musiał jeszcze trochę poczekać;)

Co dalej po upadłości konsumenckiej?

W dniu wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu Twojej upadłości konsumenckiej doświadczysz pierwszych korzyści z upadłości konsumenckiej, ale nie będzie to jeszcze oddłużenie. W dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, toczące się przeciwko Tobie postępowania egzekucyjne ulegną zawieszeniu, a niedługo potem umorzeniu. Ponadto po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Twoi wierzyciele nie będą mogli wszcząć nowych egzekucji komorniczych odnośnie wierzytelności objętych postępowaniem upadłościowym.

WAŻNE: samo złożenie wniosku o upadłość nie zablokuje komornika.

Pamiętaj, że skutek w postaci zawieszenia postępowań egzekucyjnych nie nastąpi w dniu złożenia przez Ciebie wniosku o upadłość konsumencką, ale dopiero w dniu pozytywnego rozstrzygnięcia tego wniosku, tj. w dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Z mojego doświadczenia wynika, że klienci często mylą te dwie daty.

Ponadto, jeżeli Twoje wynagrodzenie dotychczas było zajęte przez komornika, to w jego miejsce wejdzie syndyk. Od teraz to on będzie dokonywał zajęć Twojego wynagrodzenia. Wielkość zajęcia nie ulegnie zmianie.

Dodatkowo z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zostanie zatrzymane naliczanie odsetek od Twoich długów. To oznacza, że Twoje długi nie wzrosną w czasie postępowania upadłościowego.

Co dalej po upadłości konsumenckiej?

Wpływ na przebieg i długość trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego ma przede wszystkim fakt posiadania majątku przez dłużnika. W zdecydowanie lepszej sytuacji są ci upadli, którzy nie posiadają żadnego majątku. Wówczas postępowanie upadłościowe będzie trwało krócej, a to oznacza, że szybciej nastąpi  oddłużenie.

Upadły posiada majątek

Jeżeli posiadasz majątek, to syndyk przystąpi to ustalenia jego składu i wartości, a następnie dokona jego sprzedaży. Jeśli posiadasz dom lub mieszkanie, to ten składnik majątku również zostanie sprzedany. Jednak zostanie Ci wówczas przyznana kwota na wynajem mieszkania na okres od roku do dwóch lat.

Po sprzedaży Twojego majątku syndyk podzieli uzyskaną w ten sposób kwotę między Twoich wierzycieli, którzy zostali wpisani na listę wierzytelności.  Spieniężenie majątku przez syndyka powinno nastąpić w ciągu kilkunastu miesięcy. Jeśli jednakże w skład Twojego majątku wchodzą składniki trudne do spieniężenia (np. udział we własności mało atrakcyjnej nieruchomości), to czas trwania tego etapu postępowania upadłościowego może potrwać nawet klika lat.

Upadły nie posiada majątku

Jeżeli jednakże nie posiadasz majątku, to czynności związane z ustaleniem składu majątku oraz jego sprzedażą zostaną pominięte. To oznacza, że Twoje postępowanie upadłościowe zakończy się dużo szybciej. Wówczas powołany przez sąd syndyk sporządzi listę wierzytelności, czyli spis Twoich długów, którą zatwierdzi sędzia-komisarz.

Plan spłaty wierzycieli

Następnie, po sprzedaży Twojego majątku przez syndyka albo po zatwierdzeniu listy wierzytelności (gdy brak majątku) sąd ustali dla Ciebie tzw. plan spłaty wierzycieli. W tym planie sąd określi, przez jaki czas oraz w jakich kwotach będziesz musiał spłacać swoich wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli realizowany jest przez maksymalnie 3 lata (36 miesięcy), jeśli popadłeś w niewypłacalność w sposób niezawiniony. Jednak jeżeli ponosisz winę w staniu się niewypłacalnym, to plan spłaty zostanie zasądzony na dłuższy okres, tj. od 3 do 7 lat. Przy ustalaniu miesięcznych rat sąd weźmie pod uwagę Twoje możliwości zarobkowe oraz koszty związane z utrzymaniem rodziny, w tym konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza dla Ciebie kolejną korzystną zmianę. W tym dniu bowiem nastąpi zwolnienie Twojego wynagrodzenia od zajęcia dokonywanego dotychczas przez syndyka. Z tym dniem także odzyskasz prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami.

Umorzenie zobowiązań bez planu spłaty

Niemniej sąd pominie ustalenie planu spłaty wierzycieli, jeżeli Twoja osobista sytuacja w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłbyś zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku sąd wyda postanowienie o umorzeniu Twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Już wtedy zatem nastąpi Twoje oddłużenie!  Tak się stanie, jeżeli nie posiadasz żadnych dochodów, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie masz możliwości zarobkowych. Pamiętaj jednak, że sąd umorzy Twoje zobowiązania z pominięciem ustalenia planu spłaty wierzycieli jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

Zatem wpływ na przebieg i długość trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego może mieć także Twoja osobista sytuacja. Jeżeli w sposób oczywisty wskazuje ona, że nie byłbyś zdolny do dokonywania spłat w ramach planu spłaty, to Twoje oddłużenie nastąpi dużo szybciej. Taka sytuacja jednak występuje rzadko.

Co dalej po upadłości konsumenckiej?

W dalszej kolejności następuje etap wykonywania przez Ciebie planu spłaty wierzycieli. Jak już wcześniej wspomniałam, może on trwać maksymalnie trzy lata przy niezawinionym popadnięciu w niewypłacalność. Plan spłaty wierzycieli nie ma na celu całkowitej spłaty Twoich zobowiązań. Najczęściej w ramach planu spłaty zaspokojona zostaje jedynie niewielka część zobowiązań upadłego. Więcej o planie spłaty przeczytasz tutaj.

Upragnione oddłużenie;)

Po prawidłowym wykonaniu przez Ciebie obowiązków nałożonych w planie spłaty, Twoje pozostałe zobowiązania zostaną umorzone. Sąd wyda wówczas postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu Twoich zobowiązań.  Wówczas odniesiesz największą korzyść z upadłości konsumenckiej – upragnione oddłużenie;)

Zapamiętaj zatem, oddłużenie w upadłości konsumenckiej następuje co do zasady dopiero po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

O tym, ile trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przeczytasz tutaj.

O tym, czy spełniasz warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dowiesz się tutaj.

Umów się na wizytę w naszym oddziale w:

• Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, lok. 331

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 60

Zadzwoń: +48 603 536 414

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.