Dziedziczenie lokalu komunalnego Katowice

Data dodania: 01.02.2024

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii dziedziczenie lokalu komunalnego Katowice. Matka Adama, która była najemczynią lokalu komunalnego w Katowicach, zmarła. Czy po jej śmierci Adam ma dalej prawo do tego lokalu, czy też grozi mu eksmisja? Co zrobić, aby po śmierci najemcy przejąć najem lokalu komunalnego?

dziedziczenie lokalu komunalnego katowice

Kto przejmie najem po śmierci najemcy?

Co to jest lokal komunalny?

Lokal komunalny jest własnością miasta i prawo do zamieszkania w nim otrzymują osoby spełniające określone kryteria.

Jak długo się czeka na lokal komunalny?

Rocznie mieszkania komunalne otrzymuje jedynie 15%-20% oczekujących.

Czy wiesz, że:

-w Polsce istnieje ok. 1,1 miliona lokali komunalnych utrzymywanych przez gminy,

-najwięcej takich mieszkań w Polsce jest w województwie śląskim (Zabrze, Bytom, Gliwice)

Dziedziczenie lokalu komunalnego Katowice

Stosunek najmu nie jest prawem dziedzicznym, a prawo najmu lokalu komunalnego nie wchodzi do spadku. Wobec powyższego,  nie jest możliwe nabycie tego prawa w drodze spadkobrania.

W razie śmierci najemcy prawo najmu lokalu komunalnego przechodzi na określone osoby przy spełnieniu oznaczonych warunków.

Kto może przejąć najem lokalu komunalnego po śmierci najemcy?

Po śmierci najemcy określone osoby bliskie najemcy wstępują w stosunek najmu lokalu komunalnego:

  1. małżonek, który nie jest współnajemcą lokalu,
  2. dzieci najemcy i jego współmałżonka,
  3. inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
  4. osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (chodzi o konkubinat)

Należy podkreślić, że wstąpienie w stosunek najmu ww. uprawnionych osób następuje z mocy prawa, tj. automatycznie.

Uchwała rady miasta

Ponadto rada gminy może w drodze uchwały uregulować zasady wstąpienia w stosunek najmu także innych osób niż te wymienione powyżej –  gdy  brak jest osób, które wstąpiłyby w stosunek najmu z ustawy. Miasto Katowice w uchwale rady miasta przewidziało m.in. następujące warunki: zamieszkiwanie z najemcą w lokalu do chwili śmierci najemcy  (jednak przez ciągły okres najmu nie krótszy niż 3 lata), brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, spełnienie kryterium dochodowego.

Dziedziczenie lokalu komunalnego Katowice. Jakie warunki?

Aby dana osoba uprawniona mogła wstąpić w stosunek najmu po zmarłym konieczne jest spełnienie kolejnej przesłanki, tj. osoba powinna stale zamieszkiwać ze zmarłym do chwili jego śmierci.

WAŻNE: chodzi o faktyczne zamieszkiwanie w lokalu, a nie o zameldowanie.

Co oznacza stałe zamieszkiwanie z najemcą w lokalu? Otóż, chodzi o to, aby w lokalu komunalnym było centrum Twoich interesów życiowych. Kiedy to ma miejsce? Ano wtedy, kiedy stale tam zamieszkujesz z zamiarem stałego pobytu. Długość okresu Twojego zamieszkiwania nie ma większego znaczenia, o ile okres ten przypadł na dzień śmierci najemcy.

Zapraszamy na Bloga:

A co, gdy ze zmarłym mieszkało w lokalu troje dzieci?

Jeżeli po śmierci najemcy lokalu komunalnego pozostaje po nim kilka osób bliskich, które stale mieszkały z nim aż do chwili śmierci, to każda z nich wstępuje z mocy prawa w stosunek najmu.

Czy wnuk wstąpi w stosunek najmu po zmarłym dziadku?

Zmarła babcia Piotra, która była najemczynią lokalu komunalnego w Katowicach. Czy Piotr wstąpi po niej w stosunek najmu tego lokalu?

Niestety  nie jest możliwe, by z mocy ustawy wstąpił w stosunek najmu wnuk najemcy – chyba że najemca był wobec niego zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych.

Zatem Piotr jako wnuk wstąpi w stosunek najmu po zmarłej babci tylko, jeżeli babcia była obowiązana do alimentów na jego rzecz.

Co zrobić po śmierci najemcy lokalu komunalnego?

Po śmierci najemcy powinieneś wystąpić do Miasta Katowice o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci dotychczasowego najemcy.

A jeśli Miasto Katowice kwestionuje wstąpienie przez Ciebie w najem?

Jeżeli Miasto Katowice kwestionuje Twoje uprawienie do wstąpienia w stosunek najmu lokalu komunalnego po zmarłym, to możesz wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie, że wstąpiłeś w stosunek najmu.

Alternatywnie w razie wniesienia przez Miasto Katowice pozwu o eksmisję przeciwko Tobie, możesz przed eksmisją bronić się zarzutem wstąpienia w stosunek najmu (bez konieczności wcześniejszego uzyskania przez Ciebie wyroku ustalającego wstąpienie w stosunek najmu).

WAŻNE: Zasobem mieszkaniowym miasta Katowice zarządza Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM).

Dziedziczenie lokalu komunalnego Katowice

Jeżeli Miasto Katowice nie uznaje Twojego wstąpienia w stosunek najmu i grozi Ci eksmisją, to umów się na konsultacje do naszej kancelarii.

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu komunalnego

Reprezentowaliśmy klientów w podobnych sprawach przed nast. sądami:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, Sąd Rejonowy Będzin, Sąd Rejonowy Bytom, Sąd Rejonowy Chorzów, Sąd Rejonowy Dąbrowa Górnicza, Sąd Rejonowy Jaworzno, Sąd Rejonowy Mikołów, Sąd Rejonowy Mysłowice, Sąd Rejonowy Pszczyna, Sąd Rejonowy Siemianowice Śląskie, Sąd Rejonowy Sosnowiec, Sąd Rejonowy Tychy,Sąd Rejonowy w Gliwicach, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, Sąd Rejonowy w Zabrzu

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.