Niepłacenie czynszu za mieszkanie komunalne

Data dodania: 04.01.2024

Masz zaległość czynszową w gminie?

Gmina wniosła pozew o zapłatę?

Dzisiejszy wpis dotyczy tematu niepłacenie czynszu za mieszkanie komunalne. Jak długo lokator musi zwlekać z zapłatą czynszu, aby gmina wypowiedziała mu umowę najmu?

Gmina zagroziła eksmisją?

Jakie warunki musi spełnić gmina, aby wypowiedzenie najmu było skuteczne?

Jak się bronić?

A może wniosek o rozłożenie zaległości czynszowej na raty?

Mieszkania komunalne to lokale wchodzące w skład gminnego (miejskiego) zasobu lokali. Właścicielem mieszkań komunalnych jest gmina/miasto.  Gmina/miasto może Ci wypowiedzieć umowę najmu  lokalu komunalnego, jeżeli zalegasz z zapłatą czynszu najmu za co najmniej 3 pełne okresy płatności.

WAŻNE: Gmina może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli lokator zalega z zapłatą czynszu co najmniej za 3 pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. W takiej sytuacji wypowiedzenie może nastąpić nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

A co, jeśli lokator wpłaca co miesiąc tylko część czynszu?

Wówczas gmina będzie mogła wypowiedzieć umowę najmu, gdy po zsumowaniu poszczególnych niedopłat bilans da nam wysokość 3 opłat czynszowych.

Zapraszamy na Bloga:

Kiedy wypowiedzenia jest skuteczne? Niepłacenie czynszu za mieszkanie komunalne

Aby wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego dokonane przez gminę/miasto było skuteczne, gmina musi zastosować się do następujących wymogów:

uprzedzenie lokatora na piśmie o zamiarze wypowiedzenia oraz

wyznaczenie mu dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty

Wówczas gmina może wypowiedzieć najem nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Forma wypowiedzenia. Niepłacenie czynszu za mieszkanie komunalne

Wypowiedzenie przez gminę umowy najmu lokalu komunalnego powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

Jakie są skutki niepłacenia czynszu za mieszkanie komunalne?

Niepłacenie czynszu  za mieszkanie komunalne może spowodować wystąpienie przez gminę/miasto z pozwem o zapłatę. Ponadto może doprowadzić do wypowiedzenia umowy najmu lokalu komunalnego, a w dalszej kolejności do eksmisji lokatora.

Skutki zaległości czynszowych wobec gminy/miasta:

– pozew o zapłatę

– wypowiedzenie umowy najmu i pozew o eksmisję

Niepłacenie czynszu  za mieszkanie komunalne. Co robić?

Zatem, jeżeli zalegasz z zapłatą czynszu za mieszkanie komunalne, to powinieneś podjąć kroki do uregulowania zaległości. Gmina/miasto dość często rozkłada zaległość czynszową na raty. Ponadto, w niektórych gminach istnieje możliwość odpracowania zaległości czynszowych.

Jeżeli natomiast otrzymałeś już nakaz zapłaty w związku z zaległością czynszową lub gmina/miasto wypowiedziała ci umowę najmu lub wniosła pozew o eksmisję, to zalecam Ci niezwłoczne udanie się do prawnika specjalizującego się w prawie mieszkaniowym.

Od lat reprezentujemy lokatorów w sprawach o zapłatę czynszu najmu oraz eksmisję z lokali komunalnych. Jeżeli Tobie grozi sprawa sądowa, umów się na konsultację.

Więcej o naszych usługach tutaj.

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.