Eksmisja z mieszkania komunalnego

Data dodania: 06.01.2024

eksmisja z mieszkania komunalnego

Kiedy grozi Ci eksmisja z lokalu komunalnego?

Masz zaległość w czynszu?

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii eksmisja z mieszkania komunalnego. Kiedy możesz utracić prawo do lokalu komunalnego? Jak długo musisz zwlekać z zapłatą czynszu, aby gmina wypowiedziała Ci najem?

Nie mieszkasz w lokalu?

Czy gmina może wypowiedzieć najem, gdy nie przebywasz w lokalu przez dłuższy czas? A co, gdy nie wykorzystujesz lokalu w celach mieszkaniowych?

Podnająłeś lokal?

Ponadto co Cię czeka, gdy naruszasz porządek domowy lub dewastujesz lokal komunalny? I wreszcie, co możesz zrobić, gdy gmina wypowiedziała Ci umowę najmu?

Mieszkania komunalne to lokale wchodzące w skład gminnego (miejskiego) zasobu lokali. Właścicielem mieszkań komunalnych jest gmina/miasto.  Lokal z gminnego (miejskiego) zasobu lokali komunalnych może być użytkowany przez lokatora tylko w sposób zgodny z zapisami umowy najmu. Z kolei, jeśli lokator naruszy postanowienia umowy najmu, to gmina może mu wypowiedzieć najem.

Jakie są skutki wypowiedzenia umowy najmu przez gminę?

Otóż, gdy gmina wypowie Ci umowę najmu lokalu , to utracisz prawo do zajmowanego mieszkania komunalnego. W dalszej kolejności w razie, gdy dobrowolnie nie zdasz lokalu gminie – będzie Ci grozić eksmisja.

Z jakich powodów możesz utracić prawo do lokalu komunalnego?

Eksmisja z mieszkania komunalnego. Zadłużenie

Do najczęstszych przyczyn wypowiedzenia umowy najmu przez gminę należy zadłużenie, czyli niepłacenie czynszu w terminie. Oczywiście jednomiesięczne opóźnienie w zapłacie czynszu nie spowoduje wypowiedzenia umowy najmu przez gminę. Zadłużenie z tytułu niezapłaconego czynszu musi wynosić co najmniej 3 miesiące. Przy czym lokator musi zalegać z zapłatą czynszu co najmniej za 3 pełne okresy płatności.

WAŻNE: Gmina może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli lokator zalega z zapłatą czynszu co najmniej za 3 pełne okresy płatności

Więcej na temat niepłacenie czynszu za mieszkanie komunalne przeczytasz tutaj.

Zapraszamy na Bloga:

Użytkowanie lokalu niezgodnie z przeznaczeniem

Innym powodem wypowiedzenia umowy najmu lokalu komunalnego przez gminę jest użytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Taka sytuacja ma miejsce, gdy najemca używa lokalu w celu innym niż mieszkaniowy. Przykładowo lokator prowadzi działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu bez pisemnej zgody gminy. Zanim gmina wypowie umowę,  to powinna jednak upomnieć lokatora na piśmie.

Podnajęcie lokalu komunalnego

Dodatkowo gmina może wypowiedzieć Ci najem lokalu komunalnego, jeżeli wynająłeś, podnająłeś albo oddałeś do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody gminy.

Eksmisja z mieszkania komunalnego. Naruszenie porządku domowego

Innym częstym powodem wypowiedzenia umowy najmu przez gminę są poważne lub uporczywe naruszenia  porządku domowego przez lokatora (np. bardzo hałaśliwe zachowania), które czynią uciążliwym korzystanie z innych lokali. Wymagane jest tutaj uprzednie pisemne upomnienie gminy.

Ponadto, gmina będzie mogła wypowiedzieć Ci umowę najmu także wtedy, gdy dopuściłeś do dewastacji lokalu. Gmina nie może wypowiedzieć umowy najmu zanim nie wystosuje do lokatora pisemnego upomnienia.

Nieprzebywanie w lokalu przez dłuższy okres

Dodatkowo gmina może wypowiedzieć Ci umowę najmu lokalu komunalnego, gdy nie przebywasz w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Eksmisja z mieszkania komunalnego. Lokator ma prawo do innego lokalu

Innym powodem utraty prawa do lokalu komunalnego może być sytuacja, gdy posiadasz prawo do innego mieszkania/domu położonego w tej samej miejscowości lub pobliskiej miejscowości oraz możesz używać tego innego lokalu. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy przykładowo w trakcie umowy najmu lokalu komunalnego otrzymałeś w drodze darowizny mieszkanie lub kupiłeś inne mieszkanie w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Remont lub rozbiórka budynku

Ponadto, możemy utracić prawo do mieszkania komunalnego, gdy mieszkamy w lokalu znajdującym się w budynku wymagającym opróżnienia w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki. Wówczas gmina przyzna Ci lokal zamienny i pokryje koszty przeprowadzki.

Eksmisja z mieszkania komunalnego. Co robić?

Jeżeli wystąpi jeden lub więcej z powyższych powodów, to gmina może Ci wypowiedzieć umowę najmu.

Wypowiedzenie dokonane przez gminę powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego, to zalecam Ci niezwłoczne udanie się do prawnika specjalizującego się w prawie mieszkaniowym. Kolejnym krokiem gminy może bowiem być skierowanie do sądu pozwu o eksmisję. Trzeba będzie zatem opracować odpowiedź na wypowiedzenie, która być może uchroni Ciebie przed sprawą o eksmisję w sądzie.

Od lat reprezentujemy klientów w sprawach o eksmisję z lokali komunalnych. Jeżeli Tobie grozi eksmisja, umów się na konsultację.

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.