Dziedziczenie lokalu komunalnego Kraków

Data dodania: 20.02.2024

Jak odziedziczyć lokal komunalny?

Czy odziedziczysz lokal komunalny?

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii dziedziczenie lokalu komunalnego Kraków. Powstaje pytanie, czy po śmierci najemcy lokalu komunalnego jego spadkobiercy dziedziczą prawo najmu tego lokalu.

Jak nie stracić lokalu komunalnego po śmierci najemcy?

Pojawia się kolejne pytanie, co zrobić, aby nie stracić lokalu komunalnego?

dziedziczenie lokalu komunalnego kraków

Co to jest lokal komunalny?

Najpierw wyjaśnię, że lokal komunalny to lokal należący do zasobu mieszkaniowego gminy. Zatem jego właścicielem jest gmina. Prawo do zamieszkania w nim otrzymują osoby spełniające określone kryteria.

 

Dziedziczenie lokalu komunalnego Kraków

Otóż, prawo najmu lokalu komunalnego nie wchodzi do spadku. W przypadku najmu lokali mieszkalnych obowiązuje zasada, że:

w razie śmierci najemcy prawo najmu przechodzi na określone osoby przy spełnieniu oznaczonych warunków.

 

Kto wstępuje w stosunek najmu lokalu komunalnego po śmierci najemcy?

Po śmierci najemcy określone osoby bliskie najemcy przejmują najem lokalu komunalnego.

I tak, w razie śmierci najemcy lokalu komunalnego w stosunek najmu wstępują:

  • małżonek, który nie jest współnajemcą lokalu,
  • dzieci najemcy i jego współmałżonka,
  • inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
  • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (w praktyce chodzi tu o konkubentów)

Uchwała rady gminy

Ponadto rada gminy może w drodze uchwały uregulować zasady wstąpienia w stosunek najmu także innych osób niż te wymienione powyżej –  gdy  brak jest osób, które wstąpiłyby w stosunek najmu z ustawy. Często wówczas warunkiem wstąpienia w stosunek najmu lokalu komunalnego jest zamieszkiwanie z najemcą w lokalu mieszkalnym przez dłuższy czas przed jego śmiercią – np. przez okres 5 lat, brak tytułu prawnego do innego mieszkania, brak zaległości czynszowych oraz spełnienie kryterium dochodowego.

Dziedziczenie lokalu komunalnego Kraków

UWAGA: Małżonek wstąpi w stosunek najmu również w przypadku prawomocnie orzeczonej separacji.

Jeżeli chodzi o osoby, wobec których najemca był zobowiązany do alimentacji, to chodzi tutaj zarówno o alimenty orzeczone wyrokiem sądu, jak i świadczenia alimentacyjne spełniane dobrowolnie przez najemcę.

WAŻNE: Lokalami mieszkalnymi Gminy Miejskiej Kraków zarządza Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)

Partner homoseksualny też przejmie lokal

  • Kraków
  • Katowice
  • Warszawa

Natomiast co do osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, to dopuszcza się także stały związek osób o tej samej płci. Zgodnie bowiem z precedensową uchwałą Sądu Najwyższego z 28 listopada 2012 r. partner homoseksualny może przejąć lokal komunalny.

Dziedziczenie lokalu komunalnego Kraków – jakie warunki?

Powyższe osoby bliskie najemcy wstępują w stosunek najmu lokalu pod określonymi warunkami. Jakie to są wymogi? Mianowicie osoby uprawnione wstępują w stosunek najmu lokalu  mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

UWAGA: Nie chodzi o zameldowanie tylko o faktyczne zamieszkiwanie.

Stałe zamieszkiwanie z najemcą w lokalu

Warunek stałego zamieszkiwania jest spełniony, jeżeli w lokalu komunalnym było Twoje centrum życiowe. Masz centrum życiowe w lokalu komunalnym, jeżeli stale tam zamieszkujesz z zamiarem stałego pobytu. Centrum interesów życiowych to miejsce, gdzie skoncentrowane są Twoje sprawy rodzinne, osobiste i majątkowe. To, jak długo mieszkałeś w lokalu komunalnym nie ma większego znaczenia.

 

Jak gmina sprawdza, kto mieszkał w lokalu komunalnym?

Gmina Kraków pozyskuje informacje o tym, kto mieszkał z najemcą w lokalu komunalnym w chwili jego śmierci na różne sposoby. Często stosowane są wywiady środowiskowe,  w tracie których urzędnicy gminy rozmawiają z sąsiadami i pytają, czy ktoś mieszka w lokalu. Nierzadko też Gmina Kraków sprawdza zawartość akt lokalu, w tym zwłaszcza oświadczenia najemcy o ilości osób zamieszkujących lokal.

Czy wnuk przejmie najem po zmarłym dziadku/babci?

Wnuk wstąpi w stosunek najmu po zmarłej babci tylko, jeżeli babcia była obowiązana do świadczeń alimentacyjnych na rzecz wnuka.

Co zrobić po śmierci najemcy lokalu komunalnego?

  • poinformować właściwe Biuro Obsługi Mieszkańców,
  • złożyć oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu,
  • wystąpić do Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa z wnioskiem o potwierdzenie tytułu prawnego. Więcej o procedurze dowiesz się tutaj.

 

Co, gdy Gmina Miejska Kraków kwestionuje Twoje wstąpienie w najem?

Co zrobić, gdy urzędnicy negują fakt, że wstąpiłeś w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

W takiej sytuacji, jeżeli spełniasz opisane wyżej warunki wstąpienia, to pozostaje Ci droga sądowa. Powinieneś złożyć do sądu pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu. W toku postępowania sądowego sąd ustali, kto był najemcą, kiedy zmarł oraz, kto mieszkał w lokalu w chwili śmierci najemcy. Jeżeli wygrasz sprawę sądową, to Sąd ustali, że wstąpiłeś w stosunek najmu lokalu komunalnego.  Następnie na podstawie prawomocnego wyroku Gmina Miejska Kraków ma obowiązek uznać Twój status najemy.

Dziedziczenie lokalu komunalnego Kraków

Jeżeli masz wątpliwości, czy wstąpiłeś w stosunek najmu albo Gmina Miejska Kraków kwestionuje Twoje wstąpienie w  najem i grozi ci eksmisją, to napisz na: biuro@gaworkancelaria.pl i opisz swój problem. Zrobimy, co w naszej mocy, aby Twój lokal komunalny Ci nie przepadł.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach sądowych o wstąpienie w stosunek najmu przed krakowskimi sądami.

Reprezentowaliśmy klientów w podobnych sprawach przed nast. sądami:

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego w miastach:

-Kraków

-Katowice

-Warszawa

Zapraszamy do umówienia się na konsultację

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.