UPADŁOŚĆ SPÓŁEK

Jesteś członkiem zarządu niewypłacalnej spółki z o.o.? Skontaktuj się z nami

Upadłość przedsiębiorstwa

Upadłość przedsiębiorstwa to etap funkcjonowania spółki, którego członkowie zarządu nie powinni się bać.  Co do zasady celem prawa upadłościowego jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. Jeżeli rozważasz ogłoszenie upadłości Twojej spółki, to powinieneś wiedzieć, że jeżeli postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w sposób profesjonalny, to jest szansa nie tylko na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, ale również uniknięcie niewypłacalności przedsiębiorstwa.

Upadłość firmy

Upadłość przedsiębiorstwa może zostać ogłoszona przez szeroką grupę podmiotów. Należą do niej spółki prawa handlowego, osoby fizyczne działające na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. jednoosobowi przedsiębiorcy) oraz  wspólnicy spółki cywilnej.

BLOG

Praktyczne porady prawne od Gawor Kancelaria Prawna