Koronawirus – jak zawiesić spółkę cywilną?

Data dodania: 28.03.2020

koronawirus a zawieszenie spółki cywilnej

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii koronawirus a zawieszenie spółki cywilnej. W związku z pandemią koronawirusa niektóre branże czeka okres finansowej stagnacji. Jeżeli prowadzisz spółkę cywilną w branży zagrożonej znacznym spadkiem dochodów,  warto rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej, aby zaoszczędzić na wydatkach firmy.

Skutki zawieszenia spółki cywilnej

Spytasz, co daje zawieszenie spółki cywilnej? Otóż, w trakcie zawieszenia spółki cywilnej zaoszczędzisz na składkach ZUS oraz podatkach. Przez okres zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku  opłacania składek na ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy i VAT.

Czego Ci nie wolno w czasie zawieszenia spółki cywilnej?

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie możesz wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów. Wolno Ci natomiast wykonywać czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu. Możesz np. przyjmować należności z umów zawartych przed zawieszeniem, czy sprzedawać wcześniej zamówione towary. Dodatkowo możesz zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Więcej o zawieszeniu działalności gospodarczej w dobie covid-19 przeczytasz tutaj.

Kiedy można zawiesić? koronawirus a  zawieszenie spółki cywilnej

Zawiesić działalność gospodarczą może każdy przedsiębiorca, bez względu na jego formę organizacyjną. Również przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej może zawiesić działalność gospodarczą. Są jednak dwa wyjątki.

Zatrudnianie pracowników

Po pierwsze, jako wspólnik spółki cywilnej nie będziesz mógł zawiesić działalności gospodarczej, jeżeli Twoja spółka zatrudnia pracowników. To ograniczenie dotyczy jedynie osób zatrudnionych na umowę o pracę, a nie na umowę zlecenia czy o dzieło. Więc, jeśli Twoja spółka cywilna zatrudnia osoby na umowę zlecenia, to będziesz mógł zawiesić działalność gospodarczą. W pozostałych przypadkach, aby móc zawiesić spółkę cywilną będziesz musiał zwolnić pracowników.

Zgoda wszystkich wspólników

Po drugie, zawieszenie działalności gospodarczej nie będzie możliwe, jeżeli choć jeden ze wspólników spółki cywilnej nie wyrazi na to zgody.  Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

To oznacza, że wniosek o zawieszenie działalności powinni złożyć wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. W przypadku złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej tylko przez niektórych wspólników spółki cywilnej działalność gospodarcza wykonywana w ramach spółki nie zostanie zawieszona, a na podmiotach ją wykonujących nadal będą spoczywały wszystkie związane z tą działalnością obowiązki podatkowe oraz obowiązki w zakresie składek na ZUS.

Zatem jeśli choć jeden ze wspólników planuje kontynuację swojej działalności w ramach spółki cywilnej, to nie dojdzie do zawieszenia  działalności gospodarczej i nadal każdy ze wspólników będzie musiał płacić składki na ZUS i zaliczki na podatki. Co wówczas możesz zrobić? W takiej sytuacji Twój wybór jest ograniczony: albo pozostaniesz wspólnikiem i będziesz nadal wywiązywał się z obowiązków z tym związanych albo zakończysz współpracę w ramach spółki.

Dodatkowo istnieje możliwość rezygnacji z wykonywania działalności gospodarczej i pozostania w spółce jako tzw. wspólnik cichy.

Jak zawiesić? Koronawirus a zawieszenie spółki cywilnej

W przypadku spółki cywilnej obowiązują nieco inne zasady zawieszania działalności niż w przypadku jednoosobowej działalności. Działalność prowadzoną w formie jednoosobowej zawieszasz w CEIDG, a  informacja o zawieszeniu jest automatycznie przekazywana do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Natomiast działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej musisz zawiesić w trzech krokach:

1. najpierw zgłaszasz zawieszenie do GUS w terminie 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej,

2. następnie zgłaszasz zawieszenie do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej,

3. następnie zgłaszasz zawieszenie w CEIDG (dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i urzędzie skarbowym oraz po faktycznej dacie zawieszenia spółki cywilnej). Wniosek o zawieszenie składasz na formularzu CEIDG-1, z załącznikiem CEIDG-SC (jako wspólnik spółki cywilnej).

Wspólnik kilku spółek cywilnych.

Ponadto, jeśli jesteś wspólnikiem w kilku spółkach cywilnych, to możesz zawiesić działalność we wszystkich spółkach cywilnych, w jakich uczestniczysz lub tylko w jednej bądź w kilku z nich.

Działalność gospodarcza prowadzona w różnych formach

Podobnie jest, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w różnych formach, w tym w formie spółki cywilnej. Możesz zawiesić działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej, a wykonywać dalej działalność w innej formie.

Jeżeli jednak chcesz całkowicie zawiesić działalność gospodarczą co do siebie, to musisz złożyć wniosek o zawieszenie działalności w każdej spółce z osobna, a także – jeżeli prowadzisz działalność poza tymi spółkami – wniosek o zawieszenie dotyczący tej działalności.

O tym, jak zgłosić zawieszenie spółki cywilnej do urzędu przeczytasz tutaj.

****

O tym, jak zawiesić spółkę z o.o. lub jawną w dobie covid-19 przeczytasz w artykule Koronawirus a zawieszenie spółki.

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.