Koronawirus – jak zawiesić firmę?

Data dodania: 26.03.2020

koronawirus a zawieszenie działalności gospodarczej

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii koronawirus a zawieszenie działalności gospodarczej. W związku z pandemią koronawirusa restauracje, sklepy, salony urody, zakłady usługowe i wiele innych firm pozostają od tygodni zamknięte. To oznacza, że  firmy te nie mają obecnie prawie żadnych przychodów, a muszą jednocześnie opłacać wynagrodzenia pracowników, czynsze za wynajem lokali, składki ZUS i pokrywać koszty operacyjne. W związku z tym coraz więcej przedsiębiorców zaczyna rozważać zwieszenie działalności gospodarczej jako sposób na zaoszczędzenie wydatków związanych z prowadzeniem firmy.

Na czym polega zawieszenie firmy?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest czasowym wstrzymaniem jej wykonywania przez przedsiębiorcę. O tym jak długo trwa zawieszenie, co do zasady decydujesz Ty.

Kto może zawiesić firmę? Koronawirus a zawieszenie działalności gospodarczej

Prawo zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje każdemu przedsiębiorcy, bez względu na jego formę organizacyjną. Więc działalność gospodarczą może zawiesić:

  • jednoosobowy przedsiębiorca,
  • wspólnik spółki cywilnej,
  • spółka prawa handlowego, jak i inny przedsiębiorca wpisany do KRS (np. spółka z o.o.),

Jednakże jest jeden warunek. Mianowicie działalność gospodarczą może zawiesić jedynie taki przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Przy czym pod pojęciem pracownika rozumie się tylko osobę zatrudnioną na umowę o pracę. Jako pracownicy nie są tutaj traktowani ci, którzy są  zatrudnieni na umowę zlecenia czy umowę o dzieło. Zatem, jeśli zatrudniasz osoby na umowę zlecenia czy o dzieło, to firmę jak najbardziej zmożesz zawiesić.

Natomiast, jeżeli zatrudniasz osoby na umowę o pracę, to nie możesz zawiesić działalności gospodarczej. Z jednym wyjątkiem. Jeżeli jedyne osoby, jakie zatrudniasz na umowę o pracę przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim albo wychowawczym, to możesz zawiesić firmę. Podsumowując, zanim zgłosisz zawieszenie firmy, co do zasady musisz  rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Zwolnionych pracowników powinieneś wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy.

Na jak długo można zawiesić firmę?

Przedsiębiorcy jednoosobowi lub prowadzący spółki cywilne (tj. ci wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej jako CEIDG) mogą zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony.  W przypadku tych przedsiębiorców obowiązuje minimalny okres zawieszenia działalności. I tak,  działalność gospodarczą można zawiesić na co najmniej 30 dni. To oznacza, że nie możesz zawiesić działalności na krócej niż 30 dni. Natomiast nie ma okresu maksymalnego zawieszenia działalności. Zatem zawieszenie działalności gospodarczej może trwać tyle, ile chcesz, w tym nawet kilka lat.

Po minimalnym okresie zawiedzenia działalności gospodarczej (tj. po 30 dniach) możesz w każdym czasie wznowić działalność gospodarczą. Wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek.

Inaczej jest w przypadku spółek wpisanych do KRS. Tam obowiązuje zarówno minimalny okres zawieszenia działalności (co najmniej 30 dni), jak i okres maksymalny, który wynosi 24 miesiące.

Co daje zawieszenie firmy?

Zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia przedsiębiorcę z obowiązków publicznoprawnych. Zatem pozwala zaoszczędzić na składkach ZUS i podatkach.

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jest bowiem zwolniony z opłacania składek na ZUS oraz ze składania deklaracji i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy i VAT.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej jesteś zatem zwolniony z opłacania składek ZUS, ale pamiętaj, że po 30 dniach wygaśnie Twoje ubezpieczenie zdrowotne. Więc po miesiącu od zawieszenia działalności utracisz prawo do świadczeń  opieki zdrowotnej w ramach NFZ.

Nie musisz się jednak tym zbytnio przejmować, bo  można temu zaradzić. Jak? Wystarczy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, aby takie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ znów uzyskać. Zgodnie z prawem, zawieszenie działalności gospodarczej może być bowiem podstawą uzyskania statusu bezrobotnego.

Co Ci wolno w czasie zawieszenia firmy?

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów. Zatem nie może on prowadzić bieżącej działalności zarobkowej.

Jednakże w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może:

  • przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia działalności gospodarczej,
  • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.

Zatem w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej możesz przyjmować należności (np. zapłatę za towar dostarczony przed datą zawieszenia), ale również płacić czynsz za najem lokalu czy regulować inne zobowiązania. Możesz także sprzedawać majątek.

Przejawem zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w czasie jej zawieszenia jest wycofanie oferty, zaprzestanie aktywnego udziału w obrocie gospodarczym i w konsekwencji zaprzestanie osiągania z tej działalności bieżących przychodów.

Ponadto w okresie zawieszenia a działalności gospodarczej rachunek bankowy przedsiębiorcy nie może być zablokowany przez bank. Rachunek ten powinien nadal służyć przedsiębiorcy do przyjmowania należności czy też regulowania zobowiązań.

Ponadto w czasie zawieszenia działalności gospodarczej możesz również wzywać Twoich kontrahentów do uregulowania faktur.

Jak zawiesić firmę? Koronawirus a zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej jest banalnie proste. Wystarczy, że złożysz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej.  Przy czym wniosek ten możesz złożyć przez Internet, bez wychodzenia z domu. Wniosek składany elektronicznie możesz podpisać za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej. Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej złożysz online tutaj.Wniosek jest bezpłatny.

Działalność prowadzoną w formie jednoosobowej zawieszasz w CEIDG, a informacja o zawieszeniu zostanie przekazana do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Nieco inne zasady zawieszenia działalności obowiązują w przypadku spółek cywilnych, czy spółek prawa handlowego.

Decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz od urzędu co do zasady w tym samym dniu, a najpóźniej następnego dnia roboczego. Z reguły dostaniesz ją na swoją skrzynkę pocztową.

We wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej musisz wskazać, z jakim dniem chcesz zawiesić działalność gospodarczą. Może to być data złożenia wniosku albo też  data późniejsza.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG okres zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Wznowienie działalności gospodarczej

Wznowienie działalności gospodarczej również jest banalnie proste. Wystarczy, że złożysz wniosek o wznowienie działalności gospodarczej.  Możesz ten wniosek złożyć online. Wniosek składany elektronicznie możesz podpisać za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej. Wniosek jest bezpłatny.

Co z księgowością?

Jeżeli przed zawieszeniem działalności prowadziłeś księgowość, to zawieszenie nie zwalania Cię z tego obowiązku.

Koronawirus a zawieszenie działalności gospodarczej

Podsumowując, jeżeli Twoja firma odnotowała ostatnio gwałtowny spadek dochodów w związku z pandemią koronawirusa, to powinieneś rozważyć zawieszenie jej na jakiś czas. W ten sposób zaoszczędzisz na składkach ZUS i podatkach. A jeżeli za jakiś czas sytuacja w Twojej branży się poprawi, to wówczas bezproblemowo będziesz mógł wznowić działalność.

Jednakże obawiam się, że w przypadku przedsiębiorców z niektórych branż, zawieszenie działalności gospodarczej może okazać się niewystarczające. Jeżeli bowiem z powodu Covid-19 wpadłeś w niewypłacalność, tj. nie jesteś w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań, to wówczas powinieneś rozważyć upadłość konsumencką, upadłość firmy lub jedną z form restrukturyzacji.

*****

O tym, jak zawiesić spółkę z o.o. lub jawną w dobie covid-19 przeczytasz w artykule Koronawirus a zawieszenie spółki.

O tym, jak zawiesić spółkę cywilną w dobie covid-19 przeczytasz tutaj.

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.