Ile kosztuje mediacja rozwodowa?

Data dodania: 14.01.2022

ile kosztuje mediacja rozwodowa

fot. pixabay

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię, ile kosztuje mediacja rozwodowa. Z mojej praktyki wynika, że sędziowie szeroko korzystają z uprawnienia kierowania stron postępowania rozwodowego do mediacji. W toku mediacji czasem udaję się wspólnie ustalić wysokość alimentów na dziecko stron, czy też dopracować szczegóły sposobu kontaktów rodzica z dzieckiem. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że nierzadko mediacja nie jest skuteczna i nie doprowadza do wypracowania wspólnego stanowiska.

Koszt mediacji w sprawie rozwodowej

Ponadto mediacja, do której sąd kieruje strony postępowania rozwodowego, nie jest bezpłatna. Koszty mediacji sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł (+podatek VAT) za pierwsze posiedzenie, a za każde następne posiedzenie to koszt 100 zł (+podatek VAT). Wynagrodzenie za całą mediację nie może być jednak wyższe niż 450 zł (+podatek VAT). Mediatorowi przysługuje także zwrot wydatków, w tym kosztów przejazdów, za znaczki pocztowe czy wynajem pomieszczenia, w którym odbywa się mediacja (70 zł za każde posiedzenie).

Ile kosztuje mediacja rozwodowa?

Regułą jest, że koszty mediacji sądowej, tj. wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, obciążają w całości strony mediacji. Co do zasady strony zobowiązane są do pokrycia kosztów mediacji po połowie, choć mogą również uzgodnić inny zakres rozliczeń kosztów mediacji, np. że koszty mediacji w całości pokrywa jedna ze stron mediacji. 

Zatem za mediację płacą strony postępowania co do zasady po połowie.

Kiedy zapłacisz za mediację

Ponadto zasadą jest, że należność z tytułu kosztów mediacji mediator pobiera bezpośrednio od stron, bez udziału sądu. Strony mediacji pokrywają koszty mediacji, tj. wynagrodzenie mediatora oraz wydatki mediatora na podstawie wystawionej przez mediatora  faktury. Z reguły odpłatność za mediację następuje na początku przystąpienia do mediacji.

Czy mediacja przed rozwodem jest obowiązkowa?

W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązkowej mediacji przed rozwodem. Nie ma też postępowania pojednawczego. Mediacja jest dobrowolna, nie można nikogo zmusić do mediacji.

Pamiętaj! Możesz wziąć udział w mediacji rozwodowej, ale nie musisz!

 

Ile kosztuje mediacja rozwodowa? Ugoda przed mediatorem

Jeśli strony postępowania osiągną porozumienie przed mediatorem, choćby w częściowym zakresie, to dochodzi do podpisania ugody. Gdy do porozumienia przed mediatorem nie dojdzie, to sprawa wraca do Sądu i rozstrzyga ją Sąd. Jeśli zostanie zawarta ugoda przed mediatorem, to podlega ona zatwierdzeniu przez sąd. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

 

Listę mediatorów stałych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie znajdziesz tutaj.

Lista mediatorów stałych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie znajduje się tutaj.

Listę mediatorów stałych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach znajdziesz tutaj.

Listę mediatorów stałych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach znajdziesz tutaj.

 

Gawor Kancelaria Prawna specjalizuje się w prowadzeniu spraw rozwodowych w miastach:

  • Kraków
  • Katowice
  • Warszawa

 

Prawnik rozwodowy Warszawa

Prawnik rozwodowy Kraków

Prawnik rozwodowy Katowice

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.