Ogłosiłeś upadłość konsumencką i co dalej?

Data dodania: 01.02.2024

co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeżeli  sąd właśnie ogłosił Twoją upadłość konsumencką, to pewnie zastanawiasz się, co czeka Cię dalej? Musisz bowiem pamiętać, że samo wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie oznacza oddłużenia. Na oddłużenie będziesz musiał jeszcze trochę poczekać;)

Co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W dniu wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu Twojej upadłości konsumenckiej doświadczysz pierwszych korzyści z upadłości konsumenckiej, ale nie będzie to jeszcze oddłużenie. Mianowicie w dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

  • toczące się przeciwko Tobie postępowania egzekucyjne ulegną zawieszeniu, a niedługo potem umorzeniu.
  • Twoi wierzyciele nie będą mogli wszcząć nowych egzekucji komorniczych odnośnie wierzytelności objętych postępowaniem upadłościowym.
  • jeżeli Twoje wynagrodzenie dotychczas było zajęte przez komornika, to w jego miejsce wejdzie syndyk. Od teraz to on będzie dokonywał zajęć Twojego wynagrodzenia. Wielkość zajęcia nie ulegnie zmianie.
  • zostanie zatrzymane naliczanie odsetek od Twoich długów. To oznacza, że Twoje długi nie wzrosną w czasie postępowania upadłościowego.

Pamiętaj skutek w postaci zawieszenia postępowań egzekucyjnych nie nastąpi w dniu złożenia przez Ciebie wniosku o upadłość konsumencką, ale dopiero w wyniku wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Z mojego doświadczenia wynika, że klienci często mylą te dwie daty.

WAŻNE: samo złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie zablokuje komornika

Zapraszam na bloga bankrutemjestem.pl:

Co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Wpływ na przebieg i długość trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego ma przede wszystkim fakt posiadania majątku przez dłużnika. W zdecydowanie lepszej sytuacji są ci upadli, którzy nie posiadają żadnego majątku. Wówczas postępowanie upadłościowe będzie trwało krócej, a to oznacza, że szybciej nastąpi  oddłużenie.

Upadły posiada majątek

Jeżeli posiadasz majątek, to syndyk przystąpi to ustalenia jego składu i wartości, a następnie dokona jego sprzedaży. Jeśli posiadasz dom lub mieszkanie, to ten składnik majątku również zostanie sprzedany. Jednak zostanie Ci wówczas przyznana kwota na wynajem mieszkania na okres od roku do dwóch lat (pod warunkiem, że zamieszkiwałeś w nieruchomości przed sprzedażą).

Po sprzedaży Twojego majątku syndyk podzieli uzyskaną w ten sposób kwotę między Twoich wierzycieli, którzy zostali wpisani na listę wierzytelności.  Spieniężenie majątku przez syndyka powinno nastąpić co do zasady w ciągu kilkunastu miesięcy.

Natomiast jeżeli nie posiadasz majątku, to czynności związane z ustaleniem składu majątku oraz jego sprzedażą zostaną pominięte. To oznacza, że Twoje postępowanie upadłościowe zakończy się dużo szybciej.

Zapraszam an Vloga:

Rozprawa sądowa w upadłości konsumenckiej
Upadłość konsumencka a pensja minimalna
Upadłość konsumencka a majątek

Plan spłaty wierzycieli

Następnie, po sprzedaży Twojego majątku przez syndyka albo po zatwierdzeniu listy wierzytelności (gdy brak majątku) sąd ustali dla Ciebie tzw. plan spłaty wierzycieli.

W tym planie sąd określi, przez jaki czas oraz w jakich kwotach będziesz musiał spłacać swoich wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli realizowany jest przez maksymalnie 3 lata (36 miesięcy), jeśli popadłeś w niewypłacalność w sposób niezawiniony. Jednak jeżeli ponosisz winę w staniu się niewypłacalnym, to plan spłaty zostanie zasądzony na dłuższy okres, tj. od 3 do 7 lat.

Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza dla Ciebie kolejną korzystną zmianę. W tym dniu bowiem nastąpi zwolnienie Twojego wynagrodzenia od zajęcia dokonywanego dotychczas przez syndyka. Z tym dniem także odzyskasz prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami.

Umorzenie zobowiązań bez planu spłaty

Niemniej sąd pominie ustalenie planu spłaty wierzycieli, jeżeli Twoja osobista sytuacja w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłbyś zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

W takim przypadku sąd wyda postanowienie o umorzeniu Twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Już wtedy zatem nastąpi Twoje oddłużenie!  Tak się stanie, jeżeli nie posiadasz żadnych dochodów, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie masz możliwości zarobkowych.

Zatem wpływ na przebieg i długość trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego może mieć także Twoja osobista sytuacja. Jeżeli w sposób oczywisty wskazuje ona, że nie byłbyś zdolny do dokonywania spłat w ramach planu spłaty, to Twoje oddłużenie nastąpi dużo szybciej. Pamiętaj, że taka sytuacja występuje jednak rzadko.

Co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W dalszej kolejności następuje etap wykonywania przez Ciebie planu spłaty wierzycieli. Jak już wcześniej wspomniałam, może on trwać maksymalnie trzy lata przy niezawinionym popadnięciu w niewypłacalność oraz maksymalnie siedem lat przy zawinionym. Więcej o planie spłaty przeczytasz tutaj.

Upragnione oddłużenie;)

Po prawidłowym wykonaniu przez Ciebie obowiązków nałożonych w planie spłaty, Twoje pozostałe zobowiązania zostaną umorzone. Sąd wyda wówczas postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu Twoich zobowiązań.  Wówczas nastąpi Twoje upragnione oddłużenie;)

Gawor Kancelaria Prawna oddłuża klientów w Krakowie, Katowicach i Warszawie.

 

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.