Upadłość pracodawcy nie pozbawia kobiety w ciąży świadczeń.

ciąża a upadłość firmyDzisiejszy wpis dotyczy kwestii ciąża a upadłość firmy. Jeżeli jesteś zatrudniona na umowie o pracę, spodziewasz się dziecka i właśnie dowiedziałaś się, że Twój pracodawca złożył wniosek o upadłość, to pewnie ogarnęło Cię przerażenie. Zastanawiasz się, czy po ogłoszeniu upadłości przez pracodawcę, będą Ci przysługiwać jakieś świadczenia w okresie do dnia porodu. Ponadto ciekawa jesteś, kto będzie płacił Ci chorobowe w okresie ciąży w razie niezdolności do pracy. Wreszcie, czy dostaniesz zasiłek macierzyński po porodzie.  

Ciąża a upadłość firmy: prawo pracodawcy do wypowiedzenia umowy o pracę

Pracownica w ciąży jest silnie chroniona przed zwolnieniem przez kodeks pracy. Pracodawca bowiem nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w okresie ciąży.  Okres ciąży jest więc okresem ochronnym. Wyjątkiem od zakazu zwalniania kobiet w ciąży jest sytuacja, w której dochodzi do ogłoszenia upadłości pracodawcy. Wówczas ciąża nie ochroni Cię przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Zatem, szczególna ochrona stosunku pracy kobiety w ciąży zostaje uchylona z chwilą ogłoszenia upadłości pracodawcy. Po ogłoszeniu upadłości przez pracodawcę, będzie on uprawniony do wypowiedzenia Tobie umowy o pracę.

Ciąża a upadłość firmy: upadłość pracodawcy

Jak rozumieć upadłość pracodawcy? Przez upadłość pracodawcy należy rozumieć wydanie przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Data wydania przez sąd tego postanowienia jest datą upadłości. Od tego momentu następuje uchylenie szczególnej ochrony zatrudnienia kobiety w ciąży. Zatem samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez pracodawcę nie uprawnia go do wypowiedzenia Ci umowy o pracę. Ponadto, od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do wydania przez sąd orzeczenia w przedmiocie upadłości wiedzie przeważnie długa droga. Wniosek o ogłoszenie upadłości wszczyna wnikliwe postępowanie sądowe, w toku którego sąd bada istnienie podstaw upadłości. Zatem trochę czasu minie, zanim Twój pracodawca ogłosi upadłość, a tylko ogłoszenie upadłości uprawnia go do zwolnienia Ciebie.

Ciąża a upadłość firmy: zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Mam jednak dobrą wiadomość dla Ciebie. Mimo utraty zatrudnienia z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, nie utracisz środków do życia. Pracownicy, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to jest wypłacane przez ZUS do dnia porodu. Przysługuje ono w wysokości 100% podstawy jego wymiaru. Zgodnie z orzecznictwem, obowiązek „zapewnienia innego zatrudnienia” pracownicy w okresie ciąży, gdy zajdzie konieczność rozwiązania z nią umowy o pracę w razie ogłoszenia upadłości pracodawcy, spoczywa właśnie na tym pracodawcy (a nie na powiatowym urzędzie pracy). Zatem jeśli pracodawca, rozwiązując z pracownicą umowę o pracę w okresie ciąży (urlopu macierzyńskiego), nie zapewni jej takiego zatrudnienia po rozwiązaniu stosunku pracy, to przysługuje jej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Co ważne, inne zatrudnienie musi być odpowiednie dla kobiet w ciąży.

Okres pobierania zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego jest wliczany do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Prawo do tego świadczenia powstaje niezależnie od tego, w którym miesiącu ciąży nastąpiło zwolnienie.

Upadłość firmy a ciąża: zasiłek chorobowy

Kobieta w ciąży zwolniona z pracy wskutek ogłoszenia upadłości pracodawcy, jeżeli pracodawca nie zaproponował jej innego zatrudnienia, otrzymuje zasiłek  w wysokości zasiłku macierzyńskiego tylko wtedy, gdy jest zdolna do pracy. Jeżeli natomiast pracownica stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w czasie trwania zatrudnienia i po rozwiązaniu umowy o pracę z powodu upadłości pracodawcy nadal jest niezdolna do pracy, to przysługuje jej zasiłek chorobowy także po zakończeniu stosunku pracy.

Upadłość firmy a ciąża: prawo do zasiłku macierzyńskiego

Natomiast od dnia porodu nabędziesz prawo do zasiłku macierzyńskiego, tak jakbyś urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek macierzyński przysługuje bowiem również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży np. wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

W razie upadłości pracodawcy i wypowiedzenia z tego powodu umowy o pracę pracownicy w ciąży, funkcje zabezpieczające sytuację materialną pracownicy przejmuje ZUS. Pracownica ta dostanie zasiłek z ZUS zarówno do dnia porodu, jak i po urodzeniu dziecka.

 

Umów się na wizytę w naszym oddziale w:

• Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, lok. 331

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 60

Zadzwoń: +48 603 536 414

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.