Rachunek powierniczy otwarty czy zamknięty?

Rachunek powierniczy otwarty czy zamknięty? Umowa deweloperska powinna zawierać zapis, że pieniądze, które będziesz wpłacać deweloperowi, znajdą się na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Wyróżniamy dwa rodzaje tego rachunku: otwarty i zamknięty. Oczywiście najkorzystniejszy dla Ciebie jest rachunek zamknięty. Dlaczego? Przed rozpoczęciem inwestycji deweloper musi otworzyć w banku rachunek powierniczy, na który klienci wpłacają pieniądze. Różnica pomiędzy …