Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce

Dzisiejszy wpis dotyczy tematu uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce. Kiedy sąd polski uzna wyrok rozwodowy wydany przez sąd zagraniczny? Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce Kiedy wystarczy rejestracja rozwodu? Tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego czy został wydany przez sąd państwa należącego do …