Indywidualne
podejście
i empatia

Kinga Gawor
początek cytatu

Klinika Prawa Rodzinnego Gawor jest prowadzona przez Gawor Kancelarię Prawną – dynamiczną kancelarię prawną z oddziałami w Krakowie, Warszawie i Katowicach z holistycznym i pragmatycznym podejściem do rozwiązywania spraw z zakresu prawa rodzinnego.

koniec cytatu
obrazek

Rozwody

Prowadzimy sprawy o rozwód z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie. Dowiedz się więcej >

obrazek

Władza rodzicielska

Prowadzimy sprawy o ograniczenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej. Ponadto pomagamy rodzicom w opracowaniu planu wychowawczego.

obrazek

Kontakty z dzieckiem

Prowadzimy sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz o ustanowienie opieki naprzemiennej.

obrazek

Alimenty

Prowadzimy sprawy o ustalenie, zabezpieczenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, a także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, alimenty na wnuczka).

obrazek

Podział majątku

Prowadzimy sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie.

obrazek

Rozdzielność majątkowa

Prowadzimy sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.