Jak wypełnić wniosek o zwolnienie z ZUS?

Data dodania: 04.04.2020

jak wypełnić wniosek o zwolnienie z zus

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii jak wypełnić wniosek o zwolnienie z ZUS. Tarcza antykryzysowa przewiduje m.in. 3-miesięczne zwolnienie z ZUS. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to możesz złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r. 

Komu przysługuje zwolnienie? Jak wypełnić wniosek o zwolnienie z ZUS?

 • Osoby, które założyły firmę przed 1.02.2020 i opłacały składki na własne ubezpieczenia (tzw. samozatrudnieni),
 • Płatnicy składek, którzy założyli firmę przed 1.02.2020 i na dzień 29.02.2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób (przedsiębiorcy zatrudniający maksymalnie 9 osób),
 • duchowni

Co tak naprawdę zyskasz?

W wyniku złożenia wniosku do ZUS uzyskasz zwolnienie z obowiązku opłacania składek za okres marzec – maj 2020 r. Przedsiębiorcy będą zwolnieni z płacenia składek zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeżeli jesteś samozatrudnionym, to będziesz zwolniony z opłacania składek za siebie.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zatrudniającym maksymalnie 9 osób, to będziesz zwolniony z opłacania składek za siebie i za zatrudnionych (w tym zleceniobiorców). Chodzi o składki należne od pracodawcy, jak i od pracowników. Zatem pracodawca nie musi pobierać składek ZUS od pracowników w tym okresie.

Jakie są warunki zwolnienia? Jak wypełnić wniosek o zwolnienie z ZUS?

 • wykonywałeś działalność gospodarczą przed dniem 1.02.2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia,

Przy czym, gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek (tj. w marcu) nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Jeśli jednak w marcu 2020 r. Twój przychód przekroczył kwotę 15 681 zł., to możesz składać wniosek za kwiecień i maj (pod warunkiem, że przychód w kwietniu nie był wyższy niż kwota progowa).

 • byłeś płatnikiem składek przed 1.02.2020 r. i na dzień 29.02.2020 r. zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób.

Zatem, jeśli założyłeś firmę dopiero w lutym lub marcu 2020 r., to nie będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia. Jednak takim osobom przysługuje np. ulga na start (wymóg opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego).

Ze zwolnienia skorzystać mogą tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31.12.2019 r. nie zalegały z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

WAŻNE: Ze zwolnienia ze składek ZUS nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać zwolnienie musisz złożyć wniosek na formularzu RDZ. Formularz ten pobierzesz tutaj:

Wniosek o zwolnienie możesz złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS ( instrukcja do pobrania tutaj)
 • wysłać pocztą na adres placówki ZUS,
 • osobiście w placówce ZUS – po prostu wrzucasz wniosek do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Do kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie musisz złożyć do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 r. Ponadto do tego samego dnia musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. Przy czym także przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zwolnienie z ZUS za pełne trzy miesiące (marzec-maj 2020 r.) mogą złożyć wniosek do 30.06.2020 r. To oznacza, że nie musisz się śpieszyć ze złożeniem wniosku.

Jak wypełnić wniosek o zwolnienie z ZUS? Instrukcja

Niniejsza instrukcja dotyczy jednoosobowych przedsiębiorców (przedsiębiorców prowadzących firmę na podstawie wpisu do CEIDG) składających wniosek w formie papierowej. W placówkach ZUS, zaraz przy wejściu są wystawione specjalne skrzynie oznakowane jako „Tarcza antykryzysowa”, gdzie przedsiębiorcy mogą wrzucić wnioski.

Oczywiście przedsiębiorcy mogą też złożyć wniosek droga elektroniczna przez PUE ZUS. Wówczas do wypełnionego elektronicznie wniosku należy załączyć formularz dot. Pomocy publicznej (do pobrania tutaj).

A zatem jak złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS? instrukcja krok po kroku

1.We wniosku o zwolnienie z ZUS podajesz Twój adres do korespondencji.

2.Następnie w  sekcji II [Treść wniosku] zaznacz właściwą dla siebie opcję:

 1. a) Jeżeli zgłaszasz do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych – wypełnij pierwszy blok tego wniosku (tj. pkt 1 w sekcji II „Treść wniosku”). Jeśli chcesz uzyskać zwolnienie za wszystkie trzy miesiące (od marca od maja 2020 r.), to zaznaczasz wszystkie te miesiące w pierwszym bloku.

Przykładowo, jeżeli zatrudniasz pracownika na umowę zlecenie wypełnij pkt 1 w sekcji II „Treść wniosku”.

 1. b) Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz składki wyłącznie za siebie – wypełnij drugi blok (tj. pkt 2 w sekcji II „Treść wniosku”). Jeśli chcesz uzyskać zwolnienie za wszystkie trzy miesiące (od marca od maja 2020 r.), to zaznaczasz wszystkie te miesiące w drugim bloku. Następnie wypełnij oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek (tj. w marcu). Zatem, jeżeli wnioskujesz o zwolnienie od marca 2020 r., to wpisz swój przychód z tego miesiąca.
 2. Następnie wypełnij pkt 4 w sekcji II „Treść wniosku”
 • W pkt. 4.1 wpisz swoją klasę PKD,
 • W pkt. 4.2:

– w podpunkcie A – zaznacz „Nie dotyczy”,

-w podpunkcie B – zaznacz „Nie dotyczy”,

-w podpunkcie C – zaznacz „Nie”

 • W pkt. 4.3 zaznacz „Nie”
 1. Następnie podpisz wniosek i wpisz datę wypełnienia wniosku

Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku znajdziesz na FB kancelarii – tutaj.

Jak wypełnić wniosek o zwolnienie z ZUS?

Podsumowując  wypełnienie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS jest proste. Zajmie ci to najwyżej 10 minut.  Na stronie internetowej ZUS są podane telefony na infolinię, ale z informacji klientów wiemy, ze w pierwszych dniach kwietnia dodzwonienie się nie było możliwe.

 *****

Może zainteresuje Cię również mój inny artykuł Koronawirus a upadłość konsumencka

 

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.