Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Warszawa Śródmieście

Data dodania: 06.01.2021

europejska karta ubezpieczenia społecznego warszawa śródmieście

Dzisiejszy wpis zawiera informacje w temacie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Warszawa Śródmieście. Mimo, że wakacje kojarzą nam się z wypoczynkiem i podróżami, warto pomyśleć o zabezpieczeniu na wypadek problemów zdrowotnych. Gdy zachorujesz w czasie urlopu za granicą, EKUZ może okazać się bardzo pomocna.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Warszawa Śródmieście

 

EKUZ to karta ubezpieczenia zdrowotnego, uprawniająca do skorzystania ze świadczeń medycznych w państwach Unii Europejskiej oraz państwach należących do EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Ponadto z EKUZ możemy skorzystać w tzw. terytoriach zależnych państw UE, w tym:

 • francuskich – Gwadelupa, Martynika, Reunion, Gujana Francuska;
 • portugalskich – Azory, Madera;
 • hiszpańskich – Majorka, Minorka, Ibiza, Wyspy Kanaryjskie.

Posiadacz EKUZ jest w powyższych państwach traktowany jako osoba ubezpieczona, uprawniona do podstawowych świadczeń medycznych. Koszty uzyskanych za granicą świadczeń są w całości pokrywane przez NFZ.

WAŻNE: Zakres świadczeń do których uprawnia EKUZ różni się w zależności od kraju. Przed wyjazdem koniecznie zajrzyj tutaj, aby upewnić się, do jakich świadczeń będziesz uprawniony w miejscu wypoczynku.

EKUZ uprawnia do uzyskania świadczeń medycznych w sytuacjach niezbędnych i nieplanowanych (np. wypadek, uraz, nagła choroba), w ramach publicznego systemu opieki zdrowia i na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju (np. refundacje leków obowiązują w takich samych stawkach).

 

Kto może uzyskać EKUZ?

EKUZ przysługuje wszystkim osobom ubezpieczonym – zarówno w ZUS jak i w KRUS, niezależnie od tytułu ubezpieczenia (umowa o pracę, emerytura). Ponadto, EKUZ przysługuje osobom, które co prawda nie są ubezpieczone, jednak z innych względów mają prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych w Polsce (np. dzieci do 18 roku życia, kobiety w ciąży i połogu).

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Warszawa Śródmieście

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Wniosek o wydanie karty EKUZ można złożyć na pięć sposobów:

 • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ,
 • pocztą elektroniczną (przesyłając skan lub zdjęcia wniosku na skrzynkę podawczą dowolnego oddziału      NFZ),
 • za pośrednictwem ePUAP (posiadając Profil Zaufany lub elektroniczny dowód osobisty),
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (również będzie potrzebny Profil Zaufany lub elektroniczny dowód osobisty),
 • pocztą tradycyjną (przesyłając wypełniony wniosek do dowolnego oddziału NFZ).

W Warszawie Śródmieściu wniosek o EKUZ złożysz osobiście w oddziale NFZ przy ul. Chałubińskiego 8. Poniżej podajemy pełny adres placówki:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

ul. T. Chałubińskiego 8,

00-694 Warszawa

Wzór wniosku EKUZ jest dostępny do pobrania tutaj.

WAŻNE: Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Warszawa Śródmieście

 

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o EKUZ?

Wszystko zależy od tego, w jakim celu staramy się o wydanie karty EKUZ.

Jeżeli kartę EKUZ uzyskujemy w związku z wyjazdem w celach turystycznych, NFZ sam ustali nasze prawo do ubezpieczenia. Nie trzeba go wykazywać składając wniosek o wydanie EKUZ.

Jeżeli jednak nasz wyjazd jest wyjazdem do pracy lub w celu poszukiwania pracy do wniosku o EKUZ należy załączyć:

 • dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjeżdżasz w związku z wykonywaniem pracy,
 • dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjeżdżasz w celu poszukiwania pracy

Ponadto, osoby którym przysługuje prawo do świadczeń NFZ na zasadach szczególnych powinny ponadto przedłożyć dokument potwierdzający te uprawnienia, np.:

 • kartę ciąży
 • legitymację uczniowską lub studencką
 • decyzję o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy
 • odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku dzieci niebędących uczniami).

Ile będziesz czekać na wydanie EKUZ?

Najszybszym sposobem na uzyskanie karty jest osobiste złożenie wniosku w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ. EKUZ będzie gotowa do odbioru najszybciej tego samego dnia. Złożenie wniosku inną drogą wydłuża czas oczekiwania od 3 do 5 dni. Warto jednak wniosek złożyć wcześniej, gdyż w okresie wakacyjnym czas oczekiwania z powodu ilości wniosków może się wydłużyć nawet do 10 dni.

EKUZ możesz odebrać w oddziale NFZ, w którym złożyłeś wniosek lub poprosić o przesłanie pocztą na adres wskazany we wniosku (co jednak dodatkowo wydłuży czas oczekiwania).

 

Czy wniosek możesz złożyć przez pełnomocnika?

Tak. W tym celu pobierz upoważnienie do złożenia wniosku i / lub odebrania EKUZ w Twoim imieniu. Takie upoważnienie pobierzesz tutaj.

Upoważnienie powinno być złożone wraz z wnioskiem o wydanie EKUZ.

 

Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ

Taki certyfikat jest wydawany w wyjątkowych okolicznościach np. kradzież lub utrata EKUZ oraz w razie wyjazdu do państwa członkowskiego UE lub EFTA w terminie zbyt krótkim, aby możliwe było wyrobienie EKUZ.

W Warszawie Śródmieściu wniosek o wydanie  certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ złożysz osobiście w oddziale NFZ przy ul. Chałubińskiego 8.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Warszawa Śródmieście

Pewnie się zgodzisz, że procedura wyrobienia EKUZ nie jest skomplikowana. Dużym ułatwieniem jest możliwość złożenia wniosku online. Czas oczekiwania na kartę również jest dość krótki.

O tym, jak wyrobić paszport  w Warszawie Śródmieściu przeczytasz we wpisie: Wyrobienie paszportu  Warszawa Śródmieście

 

Autor:

Dominika Jon

Asystent radcy prawnego w Gawor Kancelaria Prawna

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.