Profesjonalizm

obsługujemy klientów
indywidualnych i biznesowych

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?
Możesz ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli:
- nie posiadasz żadnego majątku,
- jesteś byłym przedsiębiorcą,
- jesteś członkiem zarządu spółki z o.o.,
- masz kredyt we frankach,
- poręczyłeś cudzy dług,
- wobec Ciebie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne,
- jesteś rolnikiem.

Jaki jest koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi obecnie 30 zł. Jeżeli chodzi o koszty postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, to ich wysokość zależy od czynności podjętych przez syndyka, czasu trwania postępowania oraz wynagrodzenia przyznanego syndykowi.

Ile trwa ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Samo rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trwa średnio 2-3 miesiące. Natomiast długość postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zależy od sytuacji prawno-majątkowej dłużnika, m.in. od tego, czy dłużnik posiada majątek. Może ono trwać od kilku miesięcy nawet do paru lat.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy szczegółowo opisać historię swojego zadłużenia oraz sytuację materialną i osobistą. W tym celu należy załączyć do wniosku szereg dokumentów, w tym:
- umowy pożyczek,
- wypowiedzenia umów pożyczek,
- pisma od komorników w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
- dokument poświadczający otrzymywane dochody, np. umowa o pracę,
- w przypadku choroby – dokumentacja medyczna,

Czy umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej podlegają wszystkie długi ?
Nie, prawo wyróżnia pewne kategorie zobowiązań, które ze względu na swój charakter nie podlegają umorzeniu. Należą do nich między innymi zobowiązania o charakterze alimentacyjnym.

Jakie jest honorarium kancelarii za ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Ceny za opracowanie porady prawnej, sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką, zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym oraz reprezentację przed syndykiem ustalane są indywidualnie i zależą m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, wielości wierzycieli, czy wysokości zadłużenia. Poniżej podajemy przykładowe ceny:
- Cena porady prawnej w sprawie upadłości konsumenckiej wynosi od 250 zł.
- Cena sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką wynosi od 4700 zł,

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

ROZWODY