Indywidualne
podejście i empatia

Kinga Gawor
początek cytatu

Oferujemy pełne empatii i indywidulanego podejścia usługi podczas prowadzenia spraw rozwodowych klientów

koniec cytatu

Rozwód cywilny można orzec, jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd orzekając rozwód może orzec, który z małżonków ponosi winę za rozkład. Jeżeli oboje małżonkowie zgadzają się na rozwód, wówczas sąd zaniecha orzekania o winie.

obrazek

Jak długo?

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

Długość postępowania w sprawie rozwodowej uzależniona jest od wielu czynników. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie trwają najkrócej i najczęściej kończą się na pierwszej rozprawie. Wówczas można uzyskać rozwód ekspresowo (nawet i w 3-4 miesiące). Sprawy z orzekaniem o winie trwają zdecydowanie dłużej. Jeżeli strony przedstawiają liczne dowody celem wykazania winy przeciwnika, to sprawy takie mogą trwać wiele miesięcy, a nawet kilka lat.

obrazek

Koszt

Ile kosztuje rozwód?

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. W razie zakończenia sprawy o rozwód bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca powodowi kwotę 300 zł z uiszczonych 600 zł, zaś pozwany zobowiązany jest zwrócić powodowi na jego wniosek kwotę 150 zł. Wtedy koszt rozwodu wynosi dla każdej ze stron po 150 zł.

obrazek

Cennik

Koszt prowadzenia sprawy o rozwód może być różny i zależy od wielu czynników, m.in. od długości trwania sprawy, ilości rozpraw itd. Koszt reprezentacji w sprawie o rozwód w naszej Kancelarii wynosi od 1500 zł + 23% VAT. Cena ta obejmuje przygotowanie pozwu/odpowiedzi na pozew, przygotowanie strony do rozprawy oraz reprezentację strony na rozprawie. Ostateczną wycenę usługi podajemy na pierwszym spotkaniu z klientem.

Koszt prostej sprawy

Prosta sprawa oznacza przypadek rozwodu bez orzekania o winie, gdy małżonkowie:
- nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci,
- żaden z nich nie żąda alimentów,
- obydwoje chcą rozwodu bez orzekania o winie,
- nie mieszkają we wspólnym lokalu lub uzgodnili zasady korzystania ze wspólnego lokalu po rozwodzie.
Koszt reprezentacji w takiej sprawie wynosi 1300 zł + 23% VAT.

obrazek

Wina

Kiedy żądać orzekania o winie współmałżonka?

Orzekanie o winie w sprawach o rozwód ma znaczenie w zakresie późniejszych ewentualnych żądań alimentacyjnych między byłymi współmałżonkami. W przypadku orzeczenia przez sąd o wyłącznej winie jednego z małżonków powstaje daleko idąca konsekwencja w postaci możliwości żądania przez małżonka niewinnego alimentów.

obrazek

Dzieci

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o istotnych sprawach dotyczących małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków. Ustala wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka, a także rozstrzyga kwestie związane z władzą rodzicielską. Określa z którym z małżonków dziecko pozostanie oraz jak będą wyglądały kontakty drugiego małżonka z dzieckiem.

obrazek

Co potrzebuję ?

Dokumenty potrzebne do rozwodu to odpis aktu małżeństwa i odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków. Dokumenty te powinny zostać załączone do pozwu w oryginale. Jeśli macie dzieci, będziesz musiał wykazać swoje zarobki. Z tego powodu przygotuj sobie kopię zeznania rocznego za poprzedni rok oraz zaświadczenie o zarobkach za okres ostatnich sześciu miesięcy. Ponadto do rozwodu potrzebne są dokumenty, którymi strona chce coś udowodnić w procesie.