Rozwód Katowice

rozwód katowice

Rozwód Katowice Śląsk

Jeżeli przechodzisz przez rozwód, to przeżywasz jedną z najtrudniejszych zmian w swoim życiu. Pewnie odczuwasz silne poczucie porażki, masz świadomość, że tracisz rodzinę, dobra materialne i poczucie bezpieczeństwa. Warto mieć w takiej sytuacji wsparcie prawne doświadczonej kancelarii rozwodowej.

 

Jeżeli mieszkasz w Katowicach lub innej miejscowości na Śląsku i rozważasz rozwód, to służymy profesjonalnym i pełnym empatii wsparciem prawnym. Jesteśmy liderem w prowadzeniu spraw rozwodowych na Śląsku.

Sąd orzeka rozwód, jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Sąd orzekając rozwód może orzec, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jeśli natomiast oboje małżonkowie zgadzają się na rozwód, wówczas sąd zaniecha orzekania o winie.

Doradzimy Ci, który rodzaj rozwodu jest korzystniejszy dla Ciebie: rozwód bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem o winie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Jeżeli posiadacie małoletnie dzieci opracujemy porozumienie wychowawcze, które będzie regulowało kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów na dzieci.

Uzyskasz też od nas porady odnośnie tego, kiedy i jak dokonać podziału majątku wspólnego.

Jeżeli posiadasz ze współmałżonkiem kredyt hipoteczny, to doradzimy, jak rozwiązać problem wspólnego kredytu. Więcej na temat kredyt hipoteczny a rozwód przeczytasz tutaj.

Jeżeli osiągasz niskie dochody, podpowiemy, czy możesz żądać alimentów na siebie od byłego małżonka.

 

Jak długo trwa sprawa rozwodowa? Rozwód Katowice Śląsk

To zależy. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie trwają najkrócej. Często kończą się na pierwszej rozprawie (nawet, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci). Wówczas można uzyskać rozwód w ekspresowym tempie (nawet w 3-4 miesiące).

Sprawy z orzekaniem o winie natomiast trwają zdecydowanie dłużej. Jeżeli strony przedstawiają liczne dowody celem wykazania winy przeciwnika, to sprawy takie mogą trwać wiele miesięcy. Im aktywniejsza jest storna w zakresie powoływania dowodów, tym dłuższy będzie proces. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

 

Dzieci a rozwód

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o istotnych sprawach dotyczących małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków. Sąd:

  • rozstrzyga kwestie związane z władzą rodzicielską (tj. komu ona będzie przysługiwała; sąd zazwyczaj orzeka, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom),
  • określa z którym z małżonków dziecko pozostanie oraz jak będą wyglądały kontakty drugiego małżonka z dzieckiem,
  • ustala wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka.

 

Ile kosztuje rozwód? Rozwód Katowice Śląsk

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. W razie zakończenia sprawy o rozwód bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca powodowi kwotę 300 zł z uiszczonych 600 zł, zaś pozwany zobowiązany jest zwrócić powodowi na jego wniosek kwotę 150 zł. Wtedy koszt rozwodu wynosi dla każdej ze stron po 150 zł.

 

Koszt reprezentacji w sprawie rozwodowej

Porada prawna w sprawie rozwodowej w naszej kancelarii kosztuje 250 zł.

Honorarium kancelarii za prowadzenie sprawy o rozwód może być różne i zależy od wielu czynników, m.in. od długości trwania sprawy, ilości rozpraw itd. Koszt reprezentacji w sprawie o rozwód bez orzekania o winie w naszej kancelarii wynosi od 1900 zł + 23% VAT. Ostateczną wycenę usługi podajemy na pierwszym spotkaniu z klientem.

 

Kiedy żądać orzekania o winie współmałżonka? Rozwód Katowice Śląsk

Orzekanie o winie w sprawach o rozwód ma znaczenie, jeżeli jeden z małżonków chce dochodzić alimentów na siebie od drugiego małżonka.  Zatem orzeczenie winy jest istotne co do późniejszych żądań alimentacyjnych między byłymi współmałżonkami. W przypadku orzeczenia przez sąd o wyłącznej winie jednego z małżonków, małżonek niewinny może żądać alimentów na siebie jeżeli po rozwodzie jego sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu.

 

Jakie dokumenty potrzebne?

Dokumenty, jakie będą ci potrzebne  do rozwodu to odpis aktu małżeństwa i odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci. Dokumenty te powinny zostać załączone do pozwu w oryginale.

Jeśli posiadacie wspólne małoletnie dzieci, będziesz musiał wykazać swoje zarobki. Tutaj będziesz potrzebował zeznanie roczne za poprzedni rok oraz zaświadczenie o zarobkach za okres ostatnich sześciu miesięcy.

Ponadto do rozwodu potrzebne będą dokumenty, za pomocą których będziesz chciał udowodnić w procesie określone fakty (np. uzależnienie od nałogu współmałżonka).

 

Kiedy wyrok rozwodowy jest prawomocny? Rozwód Katowice Śląsk

Wasze małżeństwo przestaje istnieć dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. O tym, kiedy uprawomocni się wyrok rozwodowy dowiesz się tutaj.

Ponadto w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego możesz  powrócić do nazwiska noszonego przed rozwodem.

 

Rozwód Polaków mieszkających za granicą

Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rozwodowych Polaków mieszkających za granicą. Jeżeli mieszkasz za granicą i chciałbyś się rozwieść w Polsce, to jest to możliwe, a my służymy Ci pomocą. Pomogliśmy już wielu Polakom na emigracji uzyskać rozwód w Polsce.

Jeśli mieszkacie za granicą, to abyście mogli rozwieść się w Polsce niezbędne jest posiadanie przez was polskiego obywatelstwa. Nie ma przy tym znaczenia, czy obok polskiego obywatelstwa posiadacie  także inne obywatelstwa. Jeżeli oboje mieszkacie za granicą, to Sąd Najwyższy wskaże właściwy Sąd Okręgowy w Polsce, który rozpozna waszą sprawę rozwodową.

Czy musimy przyjechać do Polski na rozprawę rozwodową? Otóż nie musicie przyjeżdżać do Polski na każdą rozprawę, a tylko na taką, na którą zostaniecie wezwani przez sąd do osobistego stawiennictwa. Zazwyczaj przy rozwodzie bez orzekania o winie wystarczy przyjechać na rozprawę rozwodową tylko jeden raz.

Więcej na temat „Rozwód Polaków mieszkających za granicą” przeczytasz tutaj.

 

Uznanie zagranicznych wyroków rozwodowych w Polsce

Nasza kancelaria specjalizuje się także w prowadzeniu spraw o uznanie zagranicznych wyroków rozwodowych w Polsce.

Uzyskanie rozwodu za granicą nie oznacza jeszcze, że rozwód ten będzie skuteczny w Polsce. Czynności potrzebne do uznania w Polsce wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny zależą od  daty jego wydania oraz faktu, czy został on wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do Unii Europejskiej.

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 r. lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 r. mogą zostać uznane w Polsce pod warunkiem przeprowadzenia postępowania o uznanie wyroku zagranicznego przed właściwym sądem okręgowym w Polsce. Uznanie takiego wyroku przez sąd polski jest niezbędne do jego skuteczności na obszarze Polski. Natomiast wyroki rozwodowe wydane po ww. datach podlegają co do zasady uznaniu z mocy prawa – wystarczy dokonać rejestracji rozwodu w urzędzie stanu cywilnego.

Opłata sądowa od wniosku o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego wynosi 300 zł.

Który sąd wyda orzeczenie w naszej sprawie?

Właściwy do rozpoznania sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego jest sąd aktualnego lub ostatniego miejsca pobytu w Polsce, a jeżeli żadna ze stron nie ma takiego miejsca, Sąd Okręgowy w Warszawie.

Co potrzebujesz  do wniosku o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego?

  • urzędowy odpis wyroku rozwodowego w oryginale językowym ze stwierdzeniem prawomocności,
  • tłumaczenie wyroku na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • skrócony odpis aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego – gdy małżeństwo było zawierane w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego

Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w składaniu wniosków w polskich sądach o uznanie zagranicznych wyroków rozwodowych. Doprowadziliśmy do uznania w Polsce zagranicznych wyroków rozwodowych dla setek klientów.

 

 

Powiązane materiały wideo

Umów się na wizytę w naszym oddziale w:

• Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, lok. 331

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 60

Zadzwoń: +48 603 536 414

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.